dnes je 21.7.2024

Input:

Posudkový závěr - zdravotně nezpůsobilý

2.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.2.3
Posudkový závěr - zdravotně nezpůsobilý

JUDr. Eva Dandová

Posudek obsahující posudkový závěr "zdravotně nezpůsobilý" může být podle novelizovaného ZoSZS s právní účinností od 1. listopadu 2017 uveden pouze v případě vstupní lékařské prohlídky (§ 43 odst. odst. 4 ZoSZS). V případech ostatních druhů pracovnělékařských prohlídek se uvede závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci.

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání

V případě, kdy se jedná o uchazeče o zaměstnání, provádí se vstupní prohlídka za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci (§ 10 odst. 1 VoPLS).. Pokud posudkový závěr zní "zdravotně nezpůsobilý", znamená to pro zaměstnavatele jednoduché řešení – s dotyčným zaměstnancem nemůže uzavřít zamýšlený pracovněprávní vztah.

Vstupní prohlídka zaměstnance

Vstupní prohlídka se provádí též (§ 10 odst. 2 VoPLS):

  • před změnou druhu práce nebo

  • před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo

Nahrávám...
Nahrávám...