Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Posuzování kvality prostředí v imisemi zatíženém území

22.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2005 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, musí být stavby umísťovány mimo jiné tak, aby byly splněny požadavky na zachování kvality prostředí.

Jedná se tedy požadavek, jehož splnění by měl stavební úřad vyhodnotit s přihlédnutím k charakteru záměru takřka v každém územním řízení. Protože se však jedná o neurčitý právní pojem s poměrně širokými možnostmi vlastního uchopení, činí aplikace tohoto ustanovení v praxi poměrně velké problémy. Nejvyšší správní soud se touto problematikou v praxi zabýval již několikrát (např. rozsudek ze dne 14. 1. 2011, sp. zn. 5 As 74/2009, nebo rozsudek ze dne 2. 2. 2006, sp. zn. 2 As 44/2005),

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Stavební klub profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@stavebniklub.cz
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: