dnes je 22.4.2024

Input:

Potrubí

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.2
Potrubí

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka zajišťuje odvedení splaškových a dešťových vod z objektu do veřejné kanalizační stokové sítě. Kanalizační přípojky bývají zhotoveny výhradně z kameninových trub. Pro každý objekt se zpravidla buduje pouze jedna kanalizační přípojka. V případě, že jde o oddílnou veřejnou kanalizační síť, je objekt napojen dvěma kanalizačními přípojkami, zvlášť pro splaškové a zvlášť pro dešťovou vodu. Na kanalizační přípojce může dojít k následujícím závadám.

Ucpání kanalizační přípojky – jde o velmi častou vadu, která v případě, že není včas odhalena, může být příčinou velmi závažných poruch stavebních konstrukcí. Možnou příčinou mohou být nevhodný průměr potrubí nebo materiál kanalizační přípojky, nevhodná skladba splašků (např. tuk), destrukce potrubí nebo zanedbání údržby (čištění lapačů splavenin a vpustí). Následkem vady může dojít od zvýšení vlhkosti, zaplavení suterénu budovy, propadnutí povrchu přilehlé komunikace až po destrukci nosné konstrukce objektu. Přitom nelze zanedbat zvýšení hygienického rizika. Odstranění vady spočívá ve vyčištění potrubí, osazení lapače tuků a výměně poškozené části potrubí. Příčinou destrukce potrubí kanalizační přípojky může být také kořenový systém vzrostlých stromů. Následky takové vady jsou podobné jako v případě ucpané kanalizační přípojky. Častou vadou bývá porušené těsnění. Taková vada je velmi nepříjemná, protože ji nelze zjistit v ranném stadiu ani při kamerovém průzkumu. Poškozeným těsněním unikají splaškové, mnohdy agresivní vody do okolního zásypového materiálu, ze kterého vyplavují jemnou frakci a vytvářejí kaverny. Příčinou takové vady mohou být zdržení splašků vlivem zanesení potrubí, nedodržení technologické kázně při montáži potrubí, zvýšená teplota nebo agresivita odpadní vody.

Odtokové potrubí

Odtokové potrubí odvádí dešťovou vodu od okapních žlabů (většinou plechové nebo plastové), je vyústěné volně nad odvodňovanou plochu, popřípadě nad vpusť. Toto potrubí není odvětráno a není opatřeno zápachovou uzávěrkou (sifonem). U tohoto potrubí často dochází ke korozi, popřípadě k ucpání.

Koroze odtokového potrubí je velmi častá a jejímu vzniku lze částečně zamezit pravidelným obnovováním ochranného nátěru, popřípadě záměnou materiálu (např. plast, měď). Mezi možné příčiny vady patří mechanické poškození ochranného nátěru, poškození ochranného nátěru povětrnostními vlivy nebo technologicky nesprávně provedeným ochranný nátěrem. Následkem vady je kromě špatného estetické působení také snížení životnosti. Odstranění vady spočívá v obnovení ochranného nátěru potrubí, případně výměně poškozeného potrubí. K ucpání odtokového potrubí může dojít následkem spadaného listí, uhynulého ptáka aj.

Připojovací potrubí

Připojovací potrubí slouží k připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a příslušenství k odpadnímu potrubí. Původně olověné trubky byly nahrazovány trubkami z tvrzeného PVC (Novodur). V současné době se připojovací potrubí provádí z trubek polypropylenových (např. Pipe Life) nebo polyetylenových (např. Geberit), které lépe snášejí vyšší teploty odpadní vody. V současné době slouží

Nahrávám...
Nahrávám...