dnes je 2.12.2023

Input:

Předběžné opatření

2.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Předběžné opatřením je právním institutem upraveným v různých právních předpisech, jehož hlavním účelem je zajistit orgánům vykonávajícím veřejnou moc (správní orgány, soudní orgány, orgány činné v trestním řízení apod.) možnost pružně reagovat na situace, které svou povahou vyžadují urgentní řešení.

Jedním z předpisů, který tento institut upravuje, je i správní řád, a proto se s rozhodováním o předběžných opatřeních můžeme setkat i v rámci činnosti stavebních úřadů.

Předběžné opatření správní orgán vydává formou rozhodnutí. Základním předpokladem toho, aby mohlo být předběžné opatření vydáno, je probíhající řízení. Jeho účelem je totiž zatímní úprava poměrů účastníků řízení do doby vydání rozhodnutí, nebo může být vydáno existuje-li obava, že by mohla být po vydání rozhodnutí ohrožena jeho exekuce. Typickým případem na úseku stavebního řádu může být situace, kdy je zahájeno přezkumné řízení ve věci pravomocného stavebního povolení, a nadřízený orgán (který vede přezkumné řízení) vydá předběžné opatření, kterým zakáže pokračování ve stavbě. Podle toho, k jakému účelu je předběžné opatření vydáváno, je volen i jeho obsah. Buď je jím nařizováno účastníkovi řízení nebo jiné osobě něčeho se zdržet, něco strpět apod., nebo je

Nahrávám...
Nahrávám...