dnes je 1.12.2022

Input:

Připomínkové řízení k novele nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ukončeno

9.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 26.5.2016 bylo ukončeno vnější připomínkové řízení k novele nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Novela nařízení vlády se zaměřuje v souladu s usnesením vlády ze dne 14.12.2015 čj. 1237/15 na úpravu přílohy č. 7 k tomuto nařízení, která definuje nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití.

Návrh oproti platnému znění přílohy zpřesňuje slovní definici nejlepší dostupné technologie pro jednotlivé velikostní kategorie čistíren a podstatně zpřísňuje číselné parametry těchto technologií. Zpřísnění parametrů je dosaženo uvedením rozsahu hodnot koncentrací pro ukazatele znečištění, kdy dolní mez

Nahrávám...
Nahrávám...