dnes je 5.2.2023

Input:

Prováděcí vyhláška k zákonu o technických požadavcích na výrobky

7.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3
Prováděcí vyhláška k zákonu o technických požadavcích na výrobky

Ing. Bohumil Číhal

Zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů je prováděn vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentů.

Vyhláška č. 571/2020 Sb. nabyla účinnost od 1. ledna. 2021.

Poplatky stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu podle ustanovení § 6a odst. 4, § 6b odst. 4 a § 6d odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 526/2020 Sb.

Poplatek za poskytnutí českých technických norem

Poplatek za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů upravuje ustanovení § 6a zákona č. 22/1997 Sb. Poplatníkem poplatku je žadatel o poskytnutí české technické normy nebo jiného technického dokumentu, zařazených do databáze.

Základem poplatku u tištěných verzí je počet stran dokumentu. Stranou se rozumí skutečná fyzická strana, nikoliv tzv. normostrana.

Poplatek je splatný ve lhůtě 14 dnů ode dne podání žádosti o poskytnutí. Nezaplatí- li poplatník poplatek včas a ve správné výši, správce poplatku českou technickou normu nebo jiný technický dokument neposkytne a poplatková povinnost zanikne.

Výše poplatku za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů je stanovena v příloze č. 1 k vyhlášce.

Výše poplatku za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů

                                           
Počet stran Výše poplatku Počet stran Výše poplatku Počet stran Výše poplatku
1 18 Kč 13-20 211 Kč 149-188 899 Kč
2 36 Kč 21-28 315 Kč 189-228 1 019 Kč
3 54 Kč 29-36 325 Kč 229-272 1 139 Kč
4 72 Kč 37-48 405 Kč 273-328 1 271 Kč
5 90 Kč 49-60 525 Kč 329-388 1 439 Kč
6 108 Kč 61-68 532 Kč 389-452 1 619 Kč
7-8 126 Kč 69-88 588 Kč 453-528 1 811 Kč
9-10 162 Kč 89-112 728 Kč 529-620 2 039 Kč
11-12 198 Kč 113-148 896 Kč 621-748 2 315 Kč
749 a více 2 699 Kč

Tab. č. 1: Výše poplatku podle Přílohy č. 1 prováděcí vyhlášky

Poplatek za přístup do databáze

Poplatek za přístup do databáze upravuje ustanovení § 6b zákona č. 22/1997 Sb. Poplatníkem je žadatel o poskytnutí přístupových práv do databáze nebo žadatel o doplňkovou možnost tisku. Předmětem poplatku za přístup do databáze je poskytnutí přístupových práv do databáze (bez nebo s možností tisku) na nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a doplňková možnost tisku českých technických norem a jiných technických dokumentů z databáze.

U poplatku za přístup do databáze neexistuje hodnota či měrná jednotka k ohodnocení předmětu poplatku. Není stanoven základ ani sazba, ale přímo výše poplatku pro jednotlivé alternativy přístupu.

Poplatek je splatný ve lhůtě 14 dnů ode dne podání žádosti. Nezaplatí-li poplatník poplatek včas a ve správné výši, správce poplatku přístupová práva do databáze nebo doplňkovou možnost tisku neposkytne a poplatková povinnost zanikne.

Výše poplatku za přístup do databáze na 6 a 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je stanovena v příloze č. 2 k vyhlášce.

Výše poplatku za přístup do databáze

Poskytnutí přístupových práv do databáze českých technických norem a jiných technických dokumentů Výše poplatku
a. přístup pro 1 uživatele platný v délce 6 měsíců bez možnosti tisku 1 000 Kč
b. přístup pro 1 uživatele platný v délce 6 měsíců s možností tisku
do 50 stran 1 500 Kč
do 200 stran 2 500 Kč
Nahrávám...
Nahrávám...