dnes je 25.5.2024

Input:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

27.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.4
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

JUDr. Irena Novotná

Požadovaná odborná způsobilost pro výkon provádění staveb, jejich změn a odstraňování je:

  1. autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo

  2. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo

  3. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo

  4. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo

  5. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo

  6. doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona v souladu s ustanovením § 160, zákona č. 183/1983 Sb., stavební zákon.

Podnikající právnické a fyzické osoby

Právnické a fyzické osoby podnikající uvedených právních předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud zákon nestanoví jinak.

Činnost autorizovaného inženýra v praxi

Vyhotovení odborného posudku

Strana zúčastněna v občanskoprávním sporu může požádat autorizovanou osobu o odborný posudek v rozsahu oboru, pro který je autorizována. Takový posudek může být v řízení hodnocen soudem jako důkazní prostředek. Vyšší důkazní hodnotu však má znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem, kterého určí soud.

Druhy dozorů na stavbě a autorizace

Stavební dozor

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm. d). Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba. Stavební dozor musí stavebník zajistit (není-li pro

Nahrávám...
Nahrávám...