dnes je 24.2.2024

Input:

Vzor č. 3 Výpis z katastru nemovitostí

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.3
Vzor č. 3 Výpis z katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

(ukázka zápisu spoluvlastnictví budovy s pozemkem, dalších pozemků a věcného práva)

KOMENTÁŘ:

Výpis z katastru nemovitostí (listu vlastnictví) osvědčuje jaký stav je zapsán v katastru nemovitostí v okamžiku jeho vyhotovení. Pokud je na výpisu uvedena informace, že "právní vztahy jsou dotčeny změnou“ (označením písmenem "P“ před parcelním číslem), znamená tato skutečnost, že katastrálnímu úřadu (katastrálnímu pracovišti) již byla doručena jiná listina o právních vztazích k nemovitostem, podle které katastrální úřad provádí změnu údajů, uvedených a označených na výpisu. Proto již nikdo nemůže tvrdit, že z údajů uvedených na výpisu z katastru nemovitostí vycházel v dobré víře, protože musel vědět, že tyto údaje jsou dotčeny změnou a budou katastrálním úřadem podle dříve došlé listiny změněny.

Výpis z katastru nemovitostí je vyhotovován automatizovaně, jako počítačový výstup z informačního systému katastru nemovitostí z lokálních databází na jednotlivých katastrálních úřadech (katastrálních pracovištích).

Správní poplatek za výpis z katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel katastru nemovitostí nebo parcel zjednodušené evidence v rámci jednoho katastrálního území činí 100.- Kč. Výpis z katastru nemovitostí je veřejnou listinou, pokud je označen předepsanými náležitostmi: datem, otiskem kulatého služebního razítka se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště), který listinu vyhotovil a jeho podpisem a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku. Správní

Nahrávám...
Nahrávám...