dnes je 25.5.2024

Input:

Řízení přípravy a realizace stavby

29.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 04:19:17

Zaměříte se na etapu výstavbového procesu – realizaci stavby. Porozumíte postavení jednotlivých účastníků, jejich odpovědnostem i pravomocem, a to zejména v jejich vzájemných vazbách. Pod kůži dostanete konkrétní požadavky právních předpisů s důrazem na situace, kdy právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich naplnění. Neoddělitelnou součástí akce je i provádění státního a správního dozoru při realizaci staveb. To vše s poznatky a zkušenostmi lektorky, získané během její auditorské praxi.

Kapitoly videa

Pro koho je akce určena?

  • pro zhotovitele, projektanty, investorsko – inženýrské firmy, především pro pracovní pozice stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP při práci na staveništi.

Co Vám tato akce přinese?

  • Provedeme Vás výstavbovým procesem, specifiky stavebnictví, fázemi přípravy a realizace stavby.
  • Projdeme současné právní prostředí ve stavebnictví (právní předpisy, obory staveb, veřejné a soukromé právo).
  • Charakterizujeme roli stavebníka ve vrcholové odpovědnosti za řádnou přípravu a realizaci stavby.
  • Upozorníme na roli smluvních partnerů stavebníka, jejich odpovědnosti a povinnosti.
  • Věnovat se budeme neoddělitelné součásti řízení realizace staveb, a sice BOZP a ochraně ŽP.
  • Stanovíme dílčí postupy v plnění právních a smluvních požadavků včetně vedení odpovídajících záznamů.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo You Tube, případně MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Lektorka je absolventem fakulty stavební ČVUT, kde dále i několik let vyučovala. V průběhu celoživotní praxe postupně získala zkušenosti v manažerských a dozorových pozicích přípravy a realizace staveb. V současné době působí jako technický expert, auditor a poradce v řízení kvality ve stavebnictví. Z této činnosti čerpá základní podněty pro její lektorské působení.

Nahrávám...
Nahrávám...