dnes je 31.3.2023

Input:

Soud k možnostem soudního přezkumu správního uvážení o zachování kvality prostředí

30.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.40
Soud k možnostem soudního přezkumu správního uvážení o zachování kvality prostředí

Mgr. Martina Pavelková

Zachování kvality prostředí a jejich jednotlivých složek je v územních řízeních poměrně častým předmětem sporu mezi účastníky řízení i rozhodujícím stavebním úřadem. Důvodem je především skutečnost, že přestože se jedná o jeden z obecných požadavků pro umísťování staveb z hlediska odstupových vzdáleností stanovený vyhláškou č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území, jeho posouzení bude z povahy věci do značné míry vždy subjektivním hodnocením rozhodujícího správního orgánu, resp. oprávněné úřední osoby. K povaze tohoto posouzení a možnostem jeho soudního přezkumu se v nedávné době vyjadřoval Krajský soud v Ostravě v rozsudku ze dne 24. 6. 2019, sp. zn. 22 A 88/2018.

Soud popsal, že v takových případech dochází ke střetu dvou práv, a to práva na zachování soukromí a práva na zřízení stavby. Nelze zabránit tomu, aby obě práva zůstala zcela nedotčena, ale jde o to, aby dotčení bylo přiměřené. Dodržení

Nahrávám...
Nahrávám...