dnes je 24.4.2024

Input:

Spolupráce otce a syna & švarcsystém

8.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době často diskutovaný pojem „švarcsystém“ znamená, kdy je namísto vztahu pracovněprávního daná práce konána v rámci vztahu obchodního. K tomu, aby nebyl porušen zákon, však musí daná práce vykazovat příslušné znaky.

Dotaz:
Měla bych dotaz ohledně „švarcsystému“. Je otec a syn. Každý má svůj živnostenský list, každý má svoje IČO. Pracují jako instalatéři, topenáři. Každý si pracuje samostatně na svých zakázkách. Někdy se ale stane to, že by otec pro náročnost svoji zakázku nezvládl a musí požádat o pomoc svého syna. Dělají tedy oba na otcově zakázce. Otec následně provedené práce vyfakturuje jednou fakturou na zákazníka. Otec a syn na začátku letošního roku uzavřeli smlouvu o spolupráci. Na základě této smlouvy a provedených pracích na otcově zakázce syn na otce vyfakturuje provedené práce. Otec je plátce DPH, syn není. 

Otec má auto, které používá k podnikání; dále má otec i pracovní pomůcky, které musí mít proveden 1x ročně test, že se mohou pro tuto práci používat. Chtěla bych Vás požádat o radu, jak má otec a syn postupovat, jestliže dělají na otcově zakázce, aby nebyli napadeni, že se jedná o „švarcsystém“? 

Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Pojem „švarcsystém“ se vžil jako označení obcházení právních předpisů tím, že k plnění úkolů zaměstnavatele je namísto pracovněprávního vztahu využívána práce fyzických osob, které tuto činnost konají na základě živnostenského oprávnění (OSVČ). K obcházení právních předpisů však

Nahrávám...
Nahrávám...