dnes je 10.8.2022

Input:

Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující ohlášení

28.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.10
Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující ohlášení

Mgr. Martina Pavelková

Výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu namísto stavebního povolení, upravuje § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Proces ohlášení jako takový je pak upraven v § 105 – 107 téhož zákona.

Zatímco dřívější právní úprava byla koncipována způsobem, že pokud určité stavby vyžadovaly ohlášení, stavebník nemohl bez dalšího požádat o vydání stavebního povolení (např. když věděl, že nezíská souhlasy sousedů), podle stavebního zákona v účinném znění je ohlášení stavebního záměru zjednodušujícím režimem dobrovolným, tzn. stavebník jej nemusí využít.

Stavby, u kterých postačí ohlášení, označuje zákon v nadpisu § 104 jako "jednoduché“. Toto označení je zde použito jako pojmenování charakteru uvedených staveb, nikoli jako vyjádření obecného pojmu; nelze to tedy zaměňovat s označením jednoduchých staveb v předchozím stavebním zákoně č. 50/1976 Sb. Pokud se určité stavby v zákoně nebo prováděcím předpisu označují jako jednoduché, jedná se o stavby uvedené v § 104 zákona.

Stavby, u kterých postačí ohlášení:

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e) stavby pro reklamu

Nahrávám...
Nahrávám...