dnes je 21.6.2024

Input:

Nový stavební zákon - institucionální změny

4.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.57
Nový stavební zákon – institucionální změny

Mgr. Martina Pavelková

Dne 3. 4. 2020 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj rozesláno připomínkovým místům vypořádání připomínek k návrhu nového stavebního zákona spolu s upraveným návrhem. Ve většině částí doznal návrh po vypořádání připomínek značných změn, příp. byl zcela přepracován. Tento postup, že o přepracovaném návrhu neproběhne nové připomínkové řízení, sice byl a je předmětem kritiky, dle mediálních vyjádření ministryně pro místní rozvoj však lze předpokládat, že v legislativních pracích bude pokračováno dle harmonogramu. Množství změn doznala po připomínkovém řízení také část druhá navrženého zákona upravující státní stavební správu (nově ust. § 18 a násl. návrhu) a působnost jednotlivých orgánů (ust. § 22 a násl.).

I nadále je v návrhu stavebního zákona promítnuta idea vyloučení stavební správy ze spojeného modelu veřejné správy, avšak ve výrazně menším rozsahu. Nově je navržen vznik Nejvyššího stavebního úřadu, specializovaného stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů. Na obecní úrovni tedy budou stavební úřady i úřady územního plánování ponechány dle současného modelu v přenesené působnosti na obecních úřadech, resp. úřadech obcí s rozšířenou působností.

Nejvyšší stavební úřad je i v přepracovaném návrhu koncipován jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování a stavebního řádu, nově pak i vyvlastnění. V jeho čele bude stát předseda jmenovaný vládou na návrh ministra pro místní rozvoj. Nejvyšší stavební úřad bude nadřízeným orgánem vůči specializovanému stavebnímu úřadu a krajským stavebním úřadům. Jeho působnost je upravena v ust. § 33 nového návrhu. Mezi jeho zásadními pravomocemi lze zmínit např. metodickou činnost, odpovědnost za systém stavebně technické prevence, iniciování změn požadavků a technických předpisů pro stavby, přípravu seznamu závazných českých technických norem týkajících se stavebnictví, zajištění bezplatného přístupu k některým z nich aj. Na úseku územního plánování má Nejvyšší stavební úřad mimo jiné vykonávat státní dozor, pořizovat politiku architektury a stavební kultury, územní rozvojový plán a v příslušném rozsahu také územně plánovací podklady, vést národní geoportál územního plánování a vkládat do něj data.

Nahrávám...
Nahrávám...