dnes je 28.5.2024

Input:

Stavební zákon 2021 - teze vyhlášky o informačním systému identifikačního čísla stavby

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.63
Stavební zákon 2021 – teze vyhlášky o informačním systému identifikačního čísla stavby

Mgr. Martina Pavelková

S přípravou nového stavebního zákona, který by má být v průběhu měsíce října projednán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, souvisí také zcela nové prováděcí předpisy, k jejichž vydání návrh nového stavebního zákona na mnoha místech zmocňuje. Teze prováděcích vyhlášek a jejich průběžné verze jsou zveřejňovány na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků v sekci "Rekodifikace veřejného stavebního práva".

Informační systém identifikačního čísla stavby má dle ust. § 272 odst. 1 a 2 návrhu nového stavebního zákona sloužit k evidenci popisných údajů o stavbách a zařízení a přidělování jedinečného identifikátoru stavby nebo zařízení, který umožňuje identifikovat stavbu nebo zařízení v informačních systémech stavební správy. Identifikační číslo stavby přidělí stavební úřad stavbě bez zbytečného odkladu po zahájení řízení. Současně stavební úřad vloží dle navržené úpravy do informačního systému údaje o stavbě nebo zařízení, které pak aktualizuje po vydání rozhodnutí ve věci. Podle ust. § 272 odst. 3 návrhu nového stavebního zákona má prováděcí právní předpis stanovit způsob členění staveb a zařízení pro účely jejich evidence v informačním systému identifikačního čísla stavby, zapisované údaje o nich a způsob přidělování identifikačního čísla stavby nebo

Nahrávám...
Nahrávám...