dnes je 19.7.2024

Input:

Strojovny

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.2 Strojovny

Strojní vybavení

K vnitřnímu vodovodu patří také strojní vybavení montované do strojovny. Strojní vybavení sestává ze zařízení k ohřevu teplé vody (TV), cirkulaci, úpravě tlaku, filtraci, popříp. i chemické úpravě vody (např. tvrdosti). Zejména mechanické odstraňování nečistot z přiváděné vody chrání strojní vybavení, rozvody vody i zařizovací předměty (výtokové armatury) před nadměrným opotřebením.

Dříve navrhované ohřívače teplé vody (ohřátá pitná voda – termín teplá užitková voda se již nepoužívá) jsou v současné době nahrazovány zařízením pro průtokový ohřev vody (deskové výměníky tepla), doplněným akumulační nádrží pro optimalizaci potřebného výkonu k ohřevu TV a cirkulačním čerpadlem. Řešení umožňuje snížit potřebu tepla a tím celkové náklady na krytí tepelných ztrát velkoobjemových ohřívačů TV. V případě, že spotřeba TV je nízká, se volí namísto centrálního ohřevu lokální elektrické akumulační nebo průtokové ohřívače vody, které jsou namontované až v místě spotřeby. Malé tlakové nebo beztlaké ohřívače (objem cca 5–10 litrů) se montují pod nebo nad výtokovou armaturu. Kromě nákladů na rozvodné potrubí teplé vody toto řešení šetří energii, která je potřebná ke krytí tepelných ztrát v rozvodech, a čerpací práci cirkulačních čerpadel.

Jeden obyvatel ČR spotřebuje denně průměrně 130 litrů studené pitné vody, z čehož část je použita po ohřevu jako voda teplá (30–60 litrů na osobu). Podle řady měření lze uvažovat, že teplé vody bude cca 30 %, tedy 40 litrů. Na ohřev tohoto množství vody z 10 na 60 °C se spotřebuje cca 2,3 kWh energie. K tomu se musí připočítat ztráty izolací, které při cirkulaci mohou dosáhnout až 150 %, což činí dalších 3,48 kWh, tedy celkem 5,78 kWh. K ohřevu a udržení teploty 1 m3 teplé vody se spotřebuje 144,5 kWh energie. Z toho vyplývá, že při spotřebě teplé vody cca 14,6 m3 /rok a obyvatele se spotřebuje 2,1 MWh energie. Z každé MWh se dodá do ovzduší u ohřevu plynem 200 kg CO2, u ohřevu elektřinou dokonce až 1170 kg CO2.

Z toho plyne, že jen příprava teplé vody pro 1 obyvatele přinese roční zátěž cca 420 kg CO2. Z uvedeného příkladu je zřejmý význam šetření teplou vodou a výhody plynoucí z využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména pak sluneční. Při ceně 1 m3 teplé vody 175–480 Kč jde navíc také o nezaned-batelnou úsporu finanční.

Ke ztrátám nedochází jen u rozvodu teplé vody, ale už i při její přípravě. Jednou z možných ztrát jsou ztráty na pojistných ventilech, montovaných na potrubí studené vody před ohřívače. Ztrátám drahé vody, dříve bez užitku odvedené pojistnými ventily při ohřevu teplé vody, předchází expanzní nádoby, opatřené speciálními armaturami, které zajistí hygienicky nutnou výměnu vody v nádobě. Montují se na přívodní potrubí zásobníkových ohřívačů vody. Úprava tlaku vody je přínosem k prodloužení životnosti armatur, popříp. ostatních zařizovacích předmětů (ohřívačů aj.), stejně jako zařízení pro filtraci vody na vstupu do objektu. Většina výrobců má ve výrobním programu filtry (včetně redukčních ventilů) jako celek. Moderní filtry jsou vybaveny programovatelnou automatikou pro proplach filtru, který navíc v době proplachu nepřeruší dodávku vody. Vzhledem ke složitosti zařízení může dojít k celé řadě poruch od méně závažných až po velmi vážné poruchy, které mohou být příčinou výpadku dodávky teplé vody, což komplikuje provoz zejména v bytových domech.

Pro provoz vnitřního rozvodu vody v objektu jsou třeba armatury. Jsou nezbytné k uzavírání a regulaci průtoku vody. Na vstupu do objektu je umístěn hlavní uzávěr vody, který slouží pro uzavření vody v případě, že je třeba zastavit přívod vody do celého objektu. Další uzavírací armatury se montují tak, aby umožnily odstavení kterékoli části vodovodu, pokud možno s minimálním omezením provozu ostatních.

Zvláštní pozornost zasluhují armatury pojišťovací. Jsou nezbytnou součástí ohřevu teplé vody a jejich porucha může být příčinou destrukce systému ohřívače nebo jeho částí. Proto jsou předepsány pravidelné kontroly.

Funkce regulačních armatur spočívá v mechanickém provedení povelů systému MaR, který zajišťuje ohřev TV, ovládání cirkulačních čerpadel, řízení teploty přehřevu TV (65–70 º C), pro likvidaci bakterií Legionella pneumophila a dalších funkcí.

Tepelné izolace

Rozvodné potrubí studené i teplé vody včetně cirkulace musí být opatřeno tepelnou izolací. Tepelnou izolací musí být opatřeny rovněž armatury a tělesa (akumulační nádrže, výměníky tepla aj.). Chybně provedená tepelná izolace bývá zdrojem nepříjemných poruch, zejména na rozvodech studené vody, kdy vlivem kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu potrubí dochází k vlhnutí a korozi přilehlých kovových konstrukcí. Vadná nebo nedostatečná izolace potrubí teplé vody je příčinou nadměrných tepelných ztrát a vede ke zvýšení provozních nákladů a současně ke zbytečné zátěži životního prostředí (k ohřevu a udržení teploty 1 m3 teplé vody se spotřebuje 144,5 kWh energie).

Nedostatečná tloušťka tepelné izolace (zejména rozvodů teplé vody) je velmi častým jevem a ve většině případů byla dokonce takto již navržena. Kromě nedostatečné tloušťky izolace jde o neizolované tvarovky (T-kusy a kolena) u rozvodů z PPR3. Velmi často chybí izolace armatur. Vzhledem k tomu, že rozvody teplé vody jsou v provozu kromě 14denní odstávky v letním období celoročně, jsou ztráty značné. Zajímavé je to, že ač všichni teplou vodu používáme, a tudíž i platíme, nevyvíjíme tlak, který by vedl k nápravě takového stavu. Přitom náklady na opravu, popřípadě doplnění chybějící izolace jsou pouze zlomkem nákladů na ohřev a dohřev teplé vody.

Zařizovací předměty

Základním vybavením každého objektu jsou hygienické místnosti pro ženy, muže a navíc zařízení pro bezbariérový přístup. V místnostech jsou namontovány zařizovací předměty (klozety, pisoáry, umyvadla, popříp. další), a to podle účelu, k němuž objekt slouží. Většina zařizovacích předmětů je vyrobena z Diturvitu, plastických hmot a v některých případech

Nahrávám...
Nahrávám...