dnes je 21.6.2024

Input:

Technické provedení gravitačních shozů - konstrukce šachet ze sádrokartonu a provedení shozů prádla z plastu

25.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.12.5
Technické provedení gravitačních shozů – konstrukce šachet ze sádrokartonu a provedení shozů prádla z plastu

Ing. Bohumír Číhal

Konstrukce šachet ze sádrokartonu

Pro vytváření stěn šachet lze využívat sádrokartonových konstrukcí. Podle požárních požadavků se stěny oplášťují deskami s příslušnou požární odolností (obvykle protipožární desky GKF(RF) – "červené" v tloušťkách 12,5 nebo 15 mm, případně speciální protipožární desky různých obchodních značek). Volí se certifikované konstrukční řešení s požární odolností obvykle 30, 60 resp. 90 min.

Konstrukce

Šachtové stěny lze realizovat bez vlastní nosné konstrukce, kotvené pomocí ocelových úhelníků s dvojitým opláštěním, ale obvykle se používá systém s vlastní kovovou konstrukcí. Tvoří ho svislé jednoduché profily (např. CW) v osové vzdálenosti 1 000 mm, nebo zdvojené v osové vzdálenosti 625 mm, které jsou vsazeny do vodorovných profilů (např. UW) upevněných po obvodě šachtové stěny do podlahy a stropu. Vnitřek šachtové stěny je podle požadované požární odolnosti vyplněn izolací s předepsanou objemovou hmotností a tloušťkou, nebo je bez izolace. Obdobně jako u SDK příček jsou nutné dilatace v místě objektových dilatací a maximálně po 15 m délky šachtové stěny, není-li jiného důvodu (např. průhyby konstrukcí apod.).

Obr. č. 9: Příklad šachtové stěny s izolací

Montáž

Pro montáž platí obecné zásady, uvedené v montážních pokynech SDK pro svislé nenosné konstrukce. Nepřípustné je vzájemné přišroubování svislých a kotevních profilů. Je třeba používat komponenty předepsané pro konstrukci požadovaných vlastností (např. s přesně specifikovanými typy a délkami spojovacích šroubů, kromě objemových hmotností a tloušťky izolace i s požadovaným bodem tavení). Pro kladení a přesahy desek jsou předepsána přesná pravidla. Z požárního hlediska jsou kladeny požadavky i na druh tmelu a výztužnou pásku (požární tmel, skelná výztužná páska). U dvojitého opláštění se tmelí obě vrstvy a to včetně hlav šroubů. Zatmelení horní vrstvy má, pochopitelně, kromě funkce pevnostní a protipožární i funkci estetickou.

Otvory

Specialitou šachet jsou samozřejmě revizní a funkční otvory. Kromě primární funkce musí splňovat stejné požadavky na obecné vlastnosti, jako okolní šachetní stěna. Velikost otvoru je uzpůsobená velikosti šachty a druhu zařízení (obvykle max. šířka 600 mm a výška 800 mm). Konstrukce je závislá na způsobu využívání – pravidelné revize, možnost revize resp. přístup při poruše.

U revizního otvoru se jedná vždy o vyztužení otvoru zevnitř šachty, obvykle z prvků konstrukčního systému a vložení krytu, umožňujícího různý komfort přístupu.

Obr. č. 10: Revizní klapka s protipožární odolností F90

Ocelová revizní dvířka

Jako příklad dále uvádíme jednokřídlová ocelová požární dvířka určena pro osazení do speciální požární ocelové zárubně typu "Z". Hodnota požární odolnosti: EW 20-90 DP1, EI 20-60 DP.

Dvířka jsou tvořena krabicovou nebo jednostrannou samonosnou konstrukcí z ocelových pozinkovaných plechů o tl. 0,8 – 1,2mm. Výplň tvoří izolační desky nebo minerální vata. Dvířkové křídlo je opatřeno dvěma závěsy nebo uchycovacími trny. Křídlo je standardně osazeno zámkem Bomoro (čtyřhran) nebo požárním zámkem na cylindrickou vložku. V hraně křídla je vlepena intumescentní páska. Revizní dvířka jsou univerzální – je možné je použít jako levá tak i pravá. Povrchová úprava může být nástřikem v barevných odstínech dle stupnice RAL, nerez provedením nebo úpravou pod obklad. Nadstandardní možností je zvýšená vzduchová neprůzvučnost

Obr. č. 11: Ukázka některých provedení dvířek

Provedení shozů prádla z plastu

Prvky shozu se vyrábějí polyfuzním svařováním desek polypropylenu. Těleso shozu může být v kruhovém, čtvercovém i obdélníkovém profilu. PPs je materiál, který nestárne, nepáchne (veškeré materiály mají hygienický atest), není statický a vyznačuje se vysokou otěrovou odolností. Oproti kovovým materiálům má nízkou hladinu zvukové průzvučnosti. V samozhášivém provedení

Nahrávám...
Nahrávám...