dnes je 20.5.2024

Input:

Trhliny v rozích stropní železobetonové konstrukce

4.9.2013, , Zdroj: pavlat-znalec.cz (pavlat-znalec.cz)

Vlastník stavby si objednal posouzení stavebnětechnického stavu železobetonové stropní nosné konstrukce, s popisem problému, že v konstrukci stropu jsou trhliny a on má obavu, že se strop může zřítit. Dotazuje se, na příčinu trhlin, zda je stropní konstrukce bezpečná a jaká má provést opatření.

Při provedeném šetření jsem zjistil následující skutečnosti. Jde o bytový dům vystavěný v roce 1922. Konstrukční systém stavby je stěnový obousměrný z cihelného zdiva s trámovými železobetonovými monolitickými stropy. Stavba má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží a využité podkroví sedlové střechy. Problematickou a zkoumanou konstrukcí je stropní nosná konstrukce nad podzemním podlažím. Železobetonová stropní deska je uložena na obvodové nosné zdivo a je rozdělena vyztužujícími trámy napříč rozpětí 5 m. V podhledu stropu jsou trámy viditelné. Šířka polí železobetonové desky mezi nosnými trámy je 130 cm. Podhled stropní konstrukce je upraven pouze malbou. Podlaha nad stropem je betonová. Na podhledu stropu byly zjištěny trhliny probíhající napříč rohem desky v místech, kde je deska uložena na obvodovém zdivu. Jiné trhliny nebyly zjištěny. Trhliny jsou uzavřené, spárovou měrku 0,05 mm nelze do trhliny zasunout. Trhliny jsou staré a nejsou aktivní. Nahodilé zatížení stropní konstrukce od provozu je statické, dlouhodobé a dosahuje v nejvíce zatížených místech hodnot až 400 kg/m2. V minulých letech nedošlo ke změnám v zatížení konstrukce. Strop je zatížen současným způsobem trvale již několik desetiletí a nevykazuje žádné jiné známky poruch od zatížení, kromě zkoumaných trhlin.

 Příčina:

Byly zjištěny dvě trhliny umístěné napříč rohem stropní desky. Trhliny bezprostředně neohrožují stabilitu konstrukce, ale je nutné je ošetřit, protože jsou zdrojem pronikání oxidu uhličitého do betonové konstrukce a mohou tedy způsobit karbonataci betonu, poškození výztuže a tím mohou negativně ovlivnit únosnost stropní desky mezi trámy. V nosných trámech nebyla zjištěna žádná trhlina, ani jiná vizuálně zjistitelná závada, všechny zjištěné závady jsou pouze ve stropní desce mezi trámy. Jde o trhliny umístěné napříč rohů stropní desky, v blízkosti uložení. Žádné jiné trhliny nebyly v desce zjištěny. Obdélníková deska je uložena po všech čtyřech stranách obvodu. Trhliny nejsou v místech působení maximálních ohybových momentů a maximálních průhybů desky, ale v místech působení vlivu kroucení desky v rozích. Jde o mikrotrhliny o šíři menší než 0,05 mm, které nejsou čerstvé a jsou stabilizované, bez dalšího pohybu. Z toho lze usuzovat, že jde o trhliny, které vznikly před mnoha lety, v době kdy stropní deska byla zatížena nahodilým dlouhodobým statickým zatížením od nádrží umístěných v akvaristické provozovně nad stropem, které vyvolávají značné zatížení a z toho plynoucí stav napjatosti v desce.
Zatížíme-li po celém obvodu uloženou desku uprostřed, vznikne tím stav napjatosti, který způsobí, že se deska prohne a její rohy ze nadzvednou. Pokud bychom násilně vrátili nadzvedlé rohy desky do původní

Nahrávám...
Nahrávám...