dnes je 25.5.2024

Input:

Účelové komunikace - základní zákonná východiska

11.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14
Účelové komunikace – základní zákonná východiska

Mgr. Martina Pavelková

Pozemní komunikace, jejich kategorizace, rozdělení na třídy a pravidla jejich užívání jsou upraveny v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon rozlišuje čtyři druhy pozemních komunikací: dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Dálnice, silnice a místní komunikace se následně dělí ještě do tříd.

Účelové komunikace jsou definovány v § 7. Ve spojení s § 2 odst. 1 zákona lze výkladem dojít k neformálnímu rozdělení účelových komunikací veřejně přístupné a ostatní (neveřejné). Veřejnoprávní regulaci zákona o pozemních komunikacích podléhají pouze účelové komunikace veřejné, tedy takové, které naplňují definici § 7 ve spojení s § 2 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

Účelová komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích (tedy veřejná) je vždy dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly. To znamená, že se musí jednat o dopravní cestu znatelnou, a nejen např. o louku užívanou k příjezdu k nemovitosti. Dalším definičním znakem účelové komunikace, který výslovně zmiňuje § 7 zákona o pozemních komunikacích, je, že se jedná o spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, nebo sloužících ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi příp. k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelovou komunikací může být podle odst. 2, § 7 také pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. V takových případech se z podstaty věci jedná o komunikaci neveřejnou, jak stanoví i samotný zákon, tzn., jedná se o jedinou

Nahrávám...
Nahrávám...