dnes je 1.3.2024

Input:

Údržba bytových domů

12.3.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník musí bytový dům udržovat v dobrém stavebním stavu a zajišťovat další činnosti, které zaručí, že nebude vznikat nebezpečí požárních a hygienických závad, nebude docházet k jejímu znehodnocení nebo ohrožení vzhledu a aby se prodloužila co nejvíce uživatelnost stavby.

Včasná a plynulá údržba

Bytové domy představují značné majetkové hodnoty každého vlastníka. Zajistit udržení každého bytového domu na potřebné technické úrovni po celou dobu životnosti hlavních konstrukčních prvků domu, případně po celou dobu užívání bytových domů může pouze včasná a plynulá údržba.

Ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách jsou stanoveny povinnosti vlastníka stavby tak, že předpokládají aktivní vztah vlastníka a jeho zájem o dobrý stav bytového domu a jeho iniciativní přístup k zabezpečování všech udržovacích prací. Údržba bytových domů proto patří k základním povinnostem vlastníků, bez ohledu na to, zda jsou fyzické či právnické osoby. Pro zajišťování údržby je třeba používat moderních metod, pracovních postupů i technologií, moderních materiálů, zajišťovat optimální skladbu údržby, účelně vynakládat finanční prostředky a vést záznamy o provedené údržbě v rozsahu, který zajistí hodnocení stavu bytového domu v průběhu celé doby jeho užívání.

Údržba domu a další činnosti

Vlastník musí bytový dům udržovat v dobrém stavebním stavu a zajišťovat další činnosti, které zaručí, že nebude vznikat nebezpečí požárních a hygienických závad, nebude docházet k jejímu znehodnocení nebo ohrožení vzhledu a aby se prodloužila co nejvíce uživatelnost stavby. Oprávnění zjišťovat, zda je skutečně údržba staveb řádně prováděna, mají ti pracovníci stavebních úřadů, kteří jsou pověřeni výkonem státního stavebního dozoru. Oprávnění dozírat v územních obvodech svých obcí na stav budov mají také všechny obce, i když nemají pravomoc stavebních úřadů. Obce mohou vyzvat vlastníka stavby, aby zjednal nápravu u špatně udržované stavby a pokud vlastník této výzvy neuposlechne, obec dá podnět stavebnímu úřadu, aby údržbu stavby nařídil.

Údržba bytového domu, kterou nařídil stavební úřad, může zasahovat i do jednotlivých bytů a nebytových prostor. Uživatelé těchto bytů a nebytových prostor jsou povinni údržbu nařízenou stavebním úřadem umožnit.

V některých případech je technicky možné provést udržovací práce na stavbě jen ze sousední cizí stavby nebo cizího pozemku. Pokud by vlastník této sousední stavby nebo pozemku nesouhlasil s provedením těchto prací, může mu stavební úřad uložit povinnost trpět provádění udržovacích prací.

Náklady na údržbu stavby

Náklady na údržbu stavby nese její vlastník s výjimkou oprav bytů a nebytových prostor, kde se může pronajímatel s nájemcem dohodnout na

Nahrávám...
Nahrávám...