dnes je 13.7.2024

Input:

Ultra vysokohodnotný beton 05: Příklady praktických aplikací - Konstrukce pozemních staveb

16.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.5 Ultra vysokohodnotný beton 05: Příklady praktických aplikací – Konstrukce pozemních staveb

Ing. Bohumír Číhal

Nosné sloupy

Netradiční řešení nalezneme v nosných sloupech obvodového pláště a velkoplošných panelech fasádního pláště z UHPC Muzea evropských a středomořských civilizací (Muzeum MeCEM) postaveného v roce 2015 v přístavu francouzského města Marseile.

Rozvětvující se sloupy připomínající kmeny stromů byly vytvořeny po částech a jednotlivé segmenty byly mezi sebou, se základovou deskou a s obvodovými nosníky spojovány pomocí předpětí. Předpínací lana začínají v základně sloupu a v jednotlivých větvích se rozdělují. Stromové sloupy podporují fasádu objektu z UHPC. Obvodové nosníky jsou v jednotlivých podlažích sepnuty předpětím. Výsledkem je velmi tuhá konstrukce obvodového pláště, která je tuze propojena s centrálním jádrem budovy.

Obr. č. 1: Muzeum MeCEM

Fasáda má převážně funkci slunolamu. Jednotlivé panely o rozměrech 6 x 3 m vytvořené z propletených pramenců betonu jsou spojovány pomocí ocelových spon umožňujících dilataci, podobně jako u fasád skleněných. UHPC byl pro dosažení správného odstínu pigmentován.

UHPC byl zvolen nejen pro své mechanické vlastnosti, ale i s ohledem na agresivní mořské klima v místě stavby a UV záření.

Bytový dům AARhus

Stavební projekt ateliéru BIG AARhus – O4 u přístavu v Aarhusu (Dánsko-2019) je jedním z největších balkonových projektů společnosti Hi-Con. Má v nejvyšším bodě dvacet podlaží a obsahuje 250 bytů, jejichž rozloha se pohybuje mezi 55 a 277 m2. Tvoří jej 486 galerií, 442 sloupů a 59 balkonů z šedého ultra vysokopevnostního betonu.

Obr. č. 2: Celkový pohled a konstrukce balkonů

Zastřešení

Jako případ vhodného využití vlastností UHPC uvádíme zastřešení čistírny odpadních vod na břehu řeky Seiny, severně od Paříže. UHPC byl použit na střešní prefabrikované panely, které zakrývají obdélníkovou nádrž na biologické čištění odpadní vody o rozloze 3 500 m2. Tvar prefabrikátů ve tvaru vlny, umožňuje efektivní odvětrání prostoru nádrže a zároveň umožňuje snadnou vizuální kontrolu.

Obr. č. 3: Ukázka střešního prefabrikátu ve tvaru vlny

Na zastřešení bylo použito 160 ks prefabrikátů ve

Nahrávám...
Nahrávám...