dnes je 17.8.2022

Input:

Upevňování systému topných samoregulačních kabelů

29.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 Upevňování systému topných samoregulačních kabelů

Ing. Karel Dvořáček

Na kovová potrubí se topný samoregulační kabel připevní pomocí stahovacích pásků, nebo tepelně odolné pásky ze skelné tkaniny. Přitom je nutno dbát na to, aby se potrubí prohřívalo v cele délce, viz obrázek 1. Způsob připojení kabelu odbočky je na obrázku 2.

Na plastová potrubí se topný samoregulační kabel připevní pomocí hliníkové samolepící pásky tepelně odolné do 150 °C.

 
 
Těleso spojky, upevňovací třmen  Schéma připojení spojky, položení samoregulačních kabelů na potrubí.  

Obr. 1 - Těleso spojky, upevňovací třmen; schéma připojení spojky, položení samoregulačních kabelů na potrubí

 
 
Těleso odbočky, upevňovací třmen, ukončovací těsnění  Schéma připojení odbočky, položení samoregulačních kabelů na potrubí.  

Obr. 2 - Těleso jednoduché odbočky, upevňovací třmen; schéma připojení jednoduché odbočky, položení samoregulačních kabelů na potrubí

 
 
Těleso dvojité odbočky, upevňovací třmen, ukončovací těsnění  Schéma připojení odbočky, položení samoregulačních kabelů na potrubí.  

Obr. 3 - Těleso dvojité odbočky, upevňovací třmen; schéma připojení dvojité odbočky, položení samoregulačních kabelů na potrubí

Tepelná izolace potrubí

S ohledem na nutnost minimalizace tepelných ztrát a zajištění správné funkce systému je v tomto případě volit izolaci potrubí alespoň dle zjednodušeného kritéria, které stanoví, že tloušťka tepelné izolace má být volena tak, aby byla minimálně rovna průměru trubky vedoucí TUV.

Na povrch izolace se připevní výstražný štítek o přítomnosti topného vodiče a dalších náležitostech (číslo okruhu, atd).

Výše popsaný systém má jak je patrno řadu předností před klasickým způsobem řešení s cirkulací. Posledním kladem, který je nutno připomenout, je že neobsahuje žádné mechanické součástky, které podléhají opotřebení na rozdíl od cirkulačního systému, který obsahuje cirkulační čerpadlo.

S ohledem na snížené provozní nároky se tento systém již ve značné míře rozšířil při rekonstrukcích rozvodů TUV panelových domů na území bývalé NDR a lze předpokládat, že najde širší uplatnění v bytové a občanské výstavbě v České republice.

Obr. 4 - Příklad ochrany rozvodů TUV proti ochlazení pod stanovenou mez pomocí samoregulačních topných kabelů

Užití topných kabelů pro odstraňování náledí z komunikací

Dlouhou dobu bylo používání elektrických topných kabelů pro odstraňování náledí z komunikací považováno za zbytečný luxus a náledí (včetně sněhu) se odstraňovalo mechanicky s následným posypem inertním materiálem. Tento způsob je však spolehlivý jen v rozsahu spolehlivosti a fyzických možností osoby (osob) zajišťujících schůdnost či sjízdnost příslušné komunikace. Zároveň mechanické odstraňování námrazy znamená riziko poškození komunikace, například přístupového schodiště, nebo v případě příjezdové komunikace je s ohledem na potřebný rozsah prací v podstatě neproveditelné a jeho náhrada pomocí chemických posypů je s ohledem na ochranu okolí a i vnitřních prostor budovy, kam se zanáší nežádoucí. Z tohoto důvodu se i v tuzemsku stále více rozšiřuje odstraňování námrazy a sněhu pomocí elektrických topných kabelů.

Tento systém dosáhl svého maxima například u moderních provozů, kde z důvodu zajištění plynulosti zásobování systému „just in time” (z přepravního prostředku přímo na výrobní linku) jsou od náledí a sněhu tímto způsobem čištěny všechny přístupové cesty a překládací rampy. Ukazuje se však, že i u občanského vybavení a objektů pro bydlení nachází tento spolehlivý pomocník ve vybrané činnosti správce domu stále větší uplatnění.

Původně byly k tomuto ošetřování klasické topné kabely, které jsou v současnosti postupně nahrazovány modernějšími, odolnějšími a v určitých případech i energeticky méně náročnými samoregulačními topnými kabely.

Využití samoregulačních topných kabelů pro odstraňování náledí z vnějších schodišť

Pro osazení tohoto přípravku pro zajištění spolehlivé schůdnosti schodiště i u rodinného domu hovoří zvláště i spolehlivost systému, nezávislost na přítomnosti osob a okamžitá reakce na vznik náledí.

Instalace samoregulačních topných kabelů je bezproblémová u nových, klasických, vnějších schodišť. Zde se ukládá kopný kabel, a regulační prvky jak je naznačeno na obrázku 6. Problematické je, pokud má být topný kabel dodatečně namontován do stávajícího, hotového schodiště. V tomto případě je možno v zásadě postupovat dvěma způsoby:

  • -> Topný kabel a snímací prvky vložit do vyfrézovaných drážek ve stávajících stupních schodiště a následně zabetonovat; tento způsob nemění výšku nástupní a výstupní schodnice, ale je pracný a náchylný k následnému poškození, nebo
  • -> Topný kabel se uloží do vrstvy, o kterou se zvýší stávající jednotlivé schody; tento způsob převážně znamená dořešení nástupního a výstupního schodu, což často není možné.

Vlastní konstrukce topného kabelu je naznačena v následujícím obrázku (jako zástupce byl zvolen typ vodiče firmy RAYCHEM).

Typ topného kabelu – EM2-XR  
 
Konstrukce topného kabelu:
  1. Měděný vodič
  2. Samoregulační topný prvek
  3. Elektrická izolace
  4. Pocínované měděné stínění
  5. Ochranný plášť
 
Obr. 5. Samoregulační topný kabel pro komunikace (ne do asfaltu)   

Využití samoregulačních topných kabelů pro odstraňování náledí z komunikací pro chodce či vozidla

U těchto komunikací přichází využití tohoto způsobu odstraňování námrazy a případně i sněhu z komunikací především tam, kde se pohybuje větší počet osob, je i smíšený provoz osob a vozidel, případně se v místě pohybují osoby se zhoršenými pohybovými možnostmi (zde se jedná i o starší osoby).

U rodinných domů se tato ochrana využívá především u svažitých cest. Jako příklad mohou být uvedeny vjezdy do garáží umístěných v suterénu objektu, kdy zajištění bezpečné sjízdnosti této komunikace ručním odklízením sněhu a námrazy může znamenat několikahodinovou, fyzicky velmi náročnou práci, pro osoby bez fyzické zdatnosti i neproveditelnou.

Vybavení svažité komunikace topným systémem je třeba věnovat zvýšenou pozornost a je nutno doplnit vhodným topným kabelem i odvodňovací kanálek, ať již z důvodu ochrany vstupu či vjezdu do objektu proti zatékání vody z rozpuštěného sněhu či námrazy (například u vjezdu do garáží umístěných v suterénu objektu), nebo proti vytvoření velké zamrzlé a kluzké louže, pokud by ošetřená cesta měla sklon dolu od budovy a/nebo navazovala na neošetřenou komunikaci.

 
Obr. 6  Příklad řešení ohřevu schodů a vjezdové rampy u objektu  

Pro výběr vhodného kabelu je rovněž nutno předem jednoznačně určit z čeho bude komunikace provedena. Bude-li z dlažby, či z jiného materiálu, který nevyžaduje při výstavbě komunikace tepelné zpracování, není třeba volit speciální kabely, které vydrží vyšší teploty, které se vyskytují například při lití živičných vozovek. Výjimka je uvedena na obrázku 10.

Příklad uložení a typu samoregulačního topného kabelu do komunikací z netepelně zpracovávaného materiálu je na obrázku 7

Uložení kabelu do komunikace s betonovým povrchem  Uložení kabelu do komunikace s povrchem z dlažby  
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...