dnes je 25.6.2024

Input:

Úpravy svahů

5.3.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zachovat při stavbě přirozené sklony svahů, umožňující zatravnění a drobné vegetační úpravy, je možné pouze tehdy, máme-li k dispozici dostatečný prostor a vhodný terén.

Zachovat při stavbě přirozené sklony svahů, umožňující zatravnění a drobné vegetační úpravy, je možné pouze tehdy, máme-li k dispozici dostatečný prostor a vhodný terén. Ovšem i v těchto případech v blízkosti pozemních objektů přistupujeme obvykle k modelování terénu vytvářením teras, stupňů a náročnějších úprav svahů. V následujícím textu uvádíme některé možnosti stabilizace a úprav takových konstrukčních částí.

Betonové svahové tvárnice

Lze je použít na opěrné a zárubní zdi i zpevněné násypy libovolných půdorysných rozměrů a výšek (od 3 m je nutný statický výpočet). Systém vytváří v některých variantách prostředí pro růst rostlin. Minimální a maximální sklon stěny vychází z konstrukce svahovek a bývá od 25 do 75 °. Tvárnice jsou betonové, plné i korýtkové (nahoře otevřené). Půdorysné tvary a úprava čela vycházejí z požadavku na funkci díla a začlenění do prostředí. Opěrná zeď se skládá nasucho na upravené podloží nebo základ (beton, vibrovaný štěrk). Po usazení každé řady svahovek se řada i prostor k zemnímu tělesu zasype vhodnou zeminou. V přední části otevřených svahovek se zasype zeminou vhodnou pro budoucí vegetaci. Zásyp (i v každé jednotlivé svahovce) je nutno pečlivě zhutnit. Další vrstva tvarovek se klade na vazbu.

Opěrné zídky z dutých tvarovek

K dispozici jsou výrobky se strukturovanou lícovou úpravou v rozličném barevném provedení. Staví se na základovém pasu z prostého betonu, do kterého jsou kotveny průběžné pruty betonářské oceli. První vrstva se klade do vyrovnávací podkladní malty. Ke zdění se používají obvykle malty ze suchých směsí. Spáry je třeba vyplnit celoplošně a spárovat současně se zděním. Rub zdi včetně základu se pokryje před zásypem geotextilií a obsype vhodným materiálem (písek, štěrk). Pozornost je třeba věnovat odvodnění (z obou stran). Bez statického výpočtu je uváděno použití pro výšky do 1 m a plošné zatížení 5 kN/m2.

K vytváření mimoúrovňových ploch a úprav části svahů jsou určeny soustavy prefabrikovaných betonových dílců tvaru L, vyrobených z pohledového betonu (případně s pemrlovaným povrchem). Vyrábějí se pro výšky cca do 1200 mm. K obdobnému účelu lze využít i betonových palisád, sestavovaných z prefabrikovaných prvků do betonového základového pasu.

Prefabrikované betonové stěny

Palisádové stěny se používají pro ochranu sklonu svahů. Zhotovují se z prefabrikovaných betonových prvků válcovitého tvaru, uložených do betonového základu. Prvky dlouhé do cca 1000 mm vytvářejí stěnu do výšky 700 mm nad povrchem upraveného terénu. Před zatvrdnutím betonu základu je třeba dobře fixovat svislou polohu prvků. Sypký zásypový materiál musí být řádně odvodněn.

Pro ochranu svahů až do 2,5 m (podle statického výpočtu) lze použít prefabrikovaných plných tvarovaných betonových prvků. Prvky ukládáme na klasický betonový základ s povrchem upraveným do příčného sklonu, odpovídajícímu sklonu líce zdi. Současně se skládáním zdi po

Nahrávám...
Nahrávám...