dnes je 29.9.2022

Input:

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích

10.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.32
Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o pozemních komunikacích

Mgr. Martina Pavelková

Plénum ústavního soudu v nálezu ze dne 18. 6. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 25/15, zamítlo návrh Krajského soudu v Praze na prohlášení neústavnosti ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 30. 12. 2015.

Podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích ve znění účinném do 30. 12. 2015 si příslušný silniční správní úřad před vydáním povolení o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádával souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace. Toto ustanovení bylo následně novelizováno způsobem, že nyní na místo souhlasu vlastníka postačí již jeho stanovisko. Krajský soud v Praze vede v současné době řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, kterým byla zamítnuta žádost o připojení pozemků na místní komunikaci z důvodu nesouhlasu vlastníka komunikace (v daném případě obce). V rámci tohoto řízení dospěl krajský soud k závěru, že předmětné ustanovení nelze vyložit ústavně konformním způsobem, neboť proti neudělení souhlasu vlastníkem

Nahrávám...
Nahrávám...