dnes je 1.12.2022

Input:

Uvádění nových a rekonstruovaných kotlů do provozu

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.5.1
Uvádění nových a rekonstruovaných kotlů do provozu

Martin Šturma – Igor Lüftner

Stejně jako TNS i kotle jsou vyrobeny buď dle českých norem ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů, ČSN 07 0622 Výroba parních a horkovodních kotlů a ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů, nebo dle souboru evropských norem ČSN EN 12952 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení, který navazuje na PED.

Povinnosti dodavatelů nových kotlů jsou uvedeny v § 5 vyhlášky č. 18/1979 Sb.:

1. Každý dohotovený kotel musí výrobce podrobit stavební a první tlakové zkoušce podle pokynů v ČSN 07 0624. Tyto zkoušky zajišťuje a provádí výrobce, pokud písemně nezmocnil jejich provedením organizaci, která je oprávněna k montáži kotle. Ke každému kotli musí výrobce vyhotovit průvodní dokumentaci včetně pasportu v rozsahu stanoveném v ČSN 07 0008 Pasport kotle.

2. Po úspěšné stavební a první tlakové

Nahrávám...
Nahrávám...