dnes je 29.5.2023

Input:

Úvod k elektrickým zařízením u malých provozovatelů

8.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.1
Úvod k elektrickým zařízením u malých provozovatelů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Tento text se zabývá povinnostmi provozovatelů elektrických zařízení (EZ) v méně náročných neprůmyslových provozech, jako jsou např. kanceláře či hotely, kde se nepředpokládá výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, strojních zařízení či elektrických zařízení vysokého napětí.

V těchto neprůmyslových provozech se lze setkat s následujícími elektrickými zařízeními:

  • Elektrické instalace nízkého napětí

  • Systémy ochrany před bleskem – hromosvody

  • Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá provozovateli odpovědnost za to, že elektrická zařízení budou pravidelně a řádně udržována, kontrolována a revidována i se zřetelem i k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Základní povinností provozovatele a následně i osob zodpovědných za provoz EZ (viz dále) je, aby dané

Nahrávám...
Nahrávám...