dnes je 30.11.2022

Input:

Územní studie veřejných prostranství

10.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní studie veřejných prostranství jsou jedním typů územních studií, jejichž pořízení je v programovém období 2014-2020 podporováno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Příjemcem této podpory může být obec s rozšířenou působností, která je ze zákona pořizovatelem územních studií pro svůj správní obvod. Z programu lze financovat územní studie, na které jsou vynaloženy způsobilé náklady v minimální výši 200.000,- Kč. Územní studie může zahrnovat řešení více veřejných prostranství, která spolu vzájemně nesouvisí, nemůže však přesahovat správní území obce s rozšířenou působností. V momentě podání žádosti o poskytnutí dotace již musí být vybrán v souladu s právní úpravou veřejných zakázek zhotovitel studie, a tedy i být známa cena předmětné zakázky. Další podmínkou financování územní studie z uvedeného programu je její soulad s územně plánovací dokumentací, tzn. že z tohoto programu nelze financovat územní studie, které

Nahrávám...
Nahrávám...