dnes je 21.7.2024

Input:

Věcný záměr zákona o BIM 01: Přehled právních předpisů

4.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.1 Věcný záměr zákona o BIM 01: Přehled právních předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Základní národní regulační rámec vztahující se ke správě informací o stavbě a informačnímu modelu stavby a vystavěného prostředí tvoří zejména tyto právní předpisy:

Zákony

Předpisy, které úzce souvisí s problematikou digitalizace, prostorových dat či stavebnictvím, se kterými by mělo být navrhované řešení kompatibilní:

 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 284/2021 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí právní předpisy

 • Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

 • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jeho použití, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění vyhlášky č. 251/2018;

 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů;

 • Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů;

 • Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.;

 • Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění pozdějších předpisů;

 • Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury.

Právní předpisy Evropské unie

Problematika správy informací o stavbě a informačního modelu stavby a vystavěného

Nahrávám...
Nahrávám...