dnes je 21.7.2024

Input:

Vodovody a kanalizace

23.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou současné požadavky na vnitřní vodovody a kanalizaci?

I taková zdánlivá samozřejmost, jakou je domovní (vnitřní) vodovod, je ošetřena normami a předpisy. Musí například zabezpečit v obytné budově nejen teplou a studenou, ale i požární vodu. Kvalita studené vody pak musí odpovídat požadavkům právního předpisu. Rovněž pro domovní (vnitřní) kanalizaci platí technické normy. Pokyny pro provoz, údržbu a používání vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací jsou uvedeny v příslušných technických normách.

Vnitřní vodovod

Vodovod uvnitř budovy a na pozemku nemovitosti se nazývá vnitřním vodovodem a musí zabezpečovat obytné budovy studenou a teplou vodou. Kvalita studené i teplé vody musí odpovídat požadavkům právního předpisu (vyhláška č. 252/2004 Sb.). Pokud se využívá čištěná šedá voda, např. pro zalévání zahrad a splachování WC, jsou požadavky na její kvalitu uvedeny v ČSN 75 6780 „Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích“.  Šedou vodou rozumíme splaškové odpadní vody, kromě odpadních vod z WC a pisoárů. Vnitřní vodovod musí rovněž zajišťovat zásobování požární vodou, pokud je vyžadováno podle ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou“. Příprava teplé vody může být místní nebo ústřední. Voda se do vnitřního vodovodu přivádí z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu vodovodní přípojkou nebo z vlastního zdroje, např. studny. Pro vnitřní vodovod platí evropská norma ČSN EN 806-1 až 5 „Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě“, kterou doplňuje národní norma ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“.  Pro podrobné dimenzování vnitřního vodovodu včetně cirkulace teplé vody a požárního vodovodu platí ČSN 75 5455 „Výpočet vnitřních vodovodů“.

Kontroly a rutinní údržba vnitřního vodovodu se provádějí podle ČSN EN 806-5, ve které

Nahrávám...
Nahrávám...