dnes je 8.2.2023

Input:

VTZ elektrická - výkon státní správy

1.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.4
VTZ elektrická – výkon státní správy

Ing. Karel Dvořáček

Poznámka:

Touto pověřenou organizací je Technická inspekce České republiky (TIČR). V daném paragrafu jsou rozebrány náležitosti vzniku této organizace, což nesouvisí s vlastní činností elektrotechniků. Původní TIČR byl založen na základě zákona 174/1968 Sb.

Poznámky:

Odstavec 1:

Ad a)
Pověřená organizace podává na vyžádání (dle dikce zákona není specifikováno nijak žádná omezení, kdo tuto žádost může podat) odborná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Toto vyjádření se poskytuje za úhradu; platební podmínky viz dále.

Ad b) Tato klauzule umožňuje pověřené organizaci dohled u všech činností dotýkajících se vyhrazených technických zařízení.

Ad c) Pověřená organizace prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení (elektrického zařízení, které splňuje podmínky zařazení do vyhrazených technických zařízení) a uděluje o tom osvědčení podle § 8

Ad

Nahrávám...
Nahrávám...