dnes je 4.2.2023

Input:

Vybrané parametry a jejich hodnoty pro referenční budovu

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.4
Vybrané parametry a jejich hodnoty pro referenční budovu

Kompletní údaje obsahuje Tabulka č. 1, přílohy č. 1 vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulce charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy.

U parametrů ovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.

Parametry a referenční hodnoty budovy

Parametr Označení Jednotky Referenční
hodnota
Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR *)
Průměrný součinitel prostupu tepla jednozónové budovy nebo dílčí zóny vícezónové budovy Uem,R W/(m2∙K) **)
Průměrný součinitel prostupu tepla vícezónové budovy Uem,R W/(m2∙K) ***)
Přirážka na vliv tepelných vazeb ∆Uem,R W/(m2∙K) 0,02
Vnitřní tepelná kapacita CR kJ/(m2∙K) 165
Celková propustnost slunečního záření (solární faktor) gR 0,5
Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazení Fsh,R 0,2
Vyrobená elektřina Qel,R (kWh) 0
Využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie Qenv,R (kWh) 0

Pokračování tabulky

Parametry a referenční hodnoty technických systémů budovy

Parametr Označení Jednotky Referenční
hodnota
Vytápění
Účinnost výroby energie zdrojem tepla, sdílení energie na vytápění ηH,gen,R % 80
Nahrávám...
Nahrávám...