dnes je 26.3.2023

Input:

Vyhláška č. 398/2009 Sb., základní údaje

2.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4
Vyhláška č. 398/2009 Sb., základní údaje

Obecné informace

Vyhláška má dvě části: paragrafové znění a přílohy. Přílohy jsou čtyři a jejich ustanovení jsou členěna podle druhu postižení (pohybové postižení, postižení zraku, postižení sluchu).

Podrobné informace o práci s vyhláškou č. 398/2009 Sb. uvádí specializovaná publikace vydaná MMR a ČKAIT.

Paragrafová část vyhlášky

V paragrafovém znění po úvodní části následují požadavky na pozemní komunikace a veřejná prostranství, požadavky na stavby občanského vybavení, požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a na byt zvláštního určení a požadavky na stavby pro výkon práce osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V závěrečných ustanoveních jsou mimo jiné stanoveny podmínky pro udělování výjimek a

Nahrávám...
Nahrávám...