dnes je 23.2.2024

Input:

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.3
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Ing. Miloslav Netušil

Vztah mezi zákonem a vyhláškou a směrnicemi a nařízeními Evropského společenství

Vyhláška č. 500/2002 Sb. (dále jen "vyhláška“) je pevně spojena se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a některé jeho oblasti podrobně upravuje a doplňuje. Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:

  1. rozsah a způsob sestavování účetní závěrky; uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce; uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce; uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce; uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky; metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,

Nahrávám...
Nahrávám...