dnes je 19.5.2024

Input:

Vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu

26.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době se rozvířila diskuze, zda lze v územním plánu označit architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt. V reakci na toto téma vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj metodické stanovisko, přičemž cílem tohoto sloupku je jeho závěry stručně shrnout.

Obsah územního plánu je determinován stavebním zákonem a v jeho intencích následně vydanými prováděcími vyhláškami (zejména vyhláška č. 500/2006 Sb.), k jejichž vydání je zmocněno Ministerstvo pro místní rozvoj. Dle Přílohy č. 7 uvedené vyhlášky č. 500/2006 Sb. může, pokud je to účelné, textová část územního plánu obsahovat i vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt dle zákona č. 360/1992 Sb. Tuto činnost architektů explicitně předpokládá ve svém ust. § 17 písm. d) i samotný zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů (u autorizovaných

Nahrávám...
Nahrávám...