dnes je 13.4.2024

Input:

Význam zvuku v životě člověka

5.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.1
Význam zvuku v životě člověka

Obecně o zvuku

Zvuk patří mezi fyzikální faktory životního prostředí. V budovách působí dlouhodobě a opakovaně – tedy způsobem, který významně ovlivňuje práci i odpočinek a v konečném důsledku i zdraví lidí užívajících budovu. V dnešní době lidé tráví většinu svého času v nejrůznějších budovách. Podle údajů WHO (Světové zdravotnické organizace) se u městské populace jedná až o 90 % času. Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí, které vnímáme sluchem. Definice zvuku tak má dvě části: fyzikální ("mechanické vlnění pružného prostředí“) a fyziologickou ("kterou vnímáme sluchem“). V pevných látkách se může zvuk šířit podélným nebo příčným vlněním anebo jejich kombinací, např. ohybovým nebo torzním vlněním. V plynech a kapalinách však dochází pouze k podélnému vlnění. To je charakteristické tím, že směr kmitání jednotlivých dostatečně malých částí hmoty je shodný se směrem šíření vlny. Souvislost mezi příčným a podélným vlněním je naznačena na vyobrazení.

Příčné a podélné vlnění

Šíření zvuku

Od místa vzniku vlnění (zdroje zvuku) se vlnění šíří postupně. To je příčinou toho, že sousední částice hmoty kmitají vždy s rozdílnou fází tak, jak vlnění do různých míst dospělo s různým časovým zpožděním. Výsledkem tohoto nestejného pohybu částic jsou místní a časové změny hustoty a tedy i tlaku plynu. Proto se síla zvuku popisuje veličinou akustickým tlakem p (Pa). Mají-li změny tlaku tvar funkce sinus nebo kosinus, jedná se o harmonické vlnění. To je charakteristické svojí vlnovou délkou λ (m) a kmitočtem f (Hz).

kde: c (m.s-1) je rychlost šíření zvuku.

Ve vzduchu se zvuk šíří rychlostí c0 = 340 m.s-1. Maximální výchylka od střední hodnoty tlaku při harmonickém vlnění se nazývá amplituda. Pro analýzu zvuku má harmonické vlnění zvláštní význam. Složitější periodické změny lze totiž vždy vyjádřit jako součet konečného počtu nebo definované nekonečné řady harmonických změn s různými kmitočty a amplitudami.

Zásady ochrany proti hluku

Zásady ochrany proti hluku jsou zakotveny v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Nejvyšší přípustné limity hluku stanoví nařízení vlády

Nahrávám...
Nahrávám...