dnes je 8.6.2023

Input:

Významný krajinný prvek

6.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Významný krajinný prvek (dále jen „VKP“) je institut ochrany přírody a krajiny upravený v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Významný krajinný prvek (dále jen „VKP“) je institut ochrany přírody a krajiny upravený v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle ust. § 3 odst. 1 tohoto zákona je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Významné krajinné prvky tedy dělíme na „ze zákona“ a registrované. Registraci provádějí příslušné orgány ochrany přírody a krajiny (obce s pověřeným obecním úřadem). Podnět k registraci významného krajinného prvku může dát kdokoliv. Příslušný orgán pak zkoumá, zda navržený významný

Nahrávám...
Nahrávám...