dnes je 30.9.2022

Input:

Vzájemná souvislost mezi typy SPD a třídami zkoušek podle výrobkové normy

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.8.3 Vzájemná souvislost mezi typy SPD a třídami zkoušek podle výrobkové normy

Ing. Karel Dvořáček

Vzájemná souvislost mezi typy SPD a třídami zkoušek podle výrobkové normy ČSN EN 61643-11 ed. 2 „Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody”

Tabulka 9 – Přepěťové ochrany typu 1, typu 2, a typu 3 a
odpovídající třídy zkoušek I, II a III

Typ SPD Zkouška třídy Referenční parametr 
Typ 1  zkouška třídy I  Iimp 
Typ 2  zkouška třídy II  In 
Typ 3  zkouška třídy III  Uoc 

Vybrané příklady instalačních schémat podle uspořádání sítě

Nadproudové ochranné přístroje (OCPD) mohou být jednopólové nebo vícepólové podle ČSN 33 2000.

Síť TT – 3fázové napájení plus nula

Legenda

 1. rozváděč LV
 2. transformátor HV/LV
 3. zařízení/instalace
 4. hlavní uzemňovací svorka
 5. mezilehlá uzemňovací svorka
 6. SPDA

OCPD1  nadproudový ochranný přístroj (přístroje) na začátku instalace

SPD   ochrana před přepětím

OCPD2  nadproudový ochranný přístroj (přístroje) pokud jsou vyžadovány

RCD proudový chránič

Obrázek 11– Příklad instalace SPDA s připojením typu CT2 na napájecí straně (proti směru toku energie) od hlavního RCD v síti TT

Legenda

OCPD1  nadproudový ochranný přístroj (přístroje) na začátku instalace

SPD   ochrana (ochrany) před přepětím

OCPD2  nadproudový ochranný přístroj (přístroje) pokud jsou vyžadovány

 1. hlavní uzemňovací svorka

5a, 5b připojení přepěťových ochran k uzemnění, buď 5a a/nebo 5b (pokud je vyžadováno)

RCD proudový chránič

Obrázek 12– Příklad instalace SPD s připojením typu CT2 na napájecí straně (proti směru toku energie) od hlavního RCD v síti TT

Legenda

 1. rozváděč LV
  1. transformátor HV/LV
  2. zařízení/instalace
  3. hlavní uzemňovací svorka
  4. mezilehlá uzemňovací svorka
  5. SPDA

OCPD1  nadproudový ochranný přístroj (přístroje) na začátku instalace

SPD   ochrana před přepětím

OCPD2  nadproudový ochranný přístroj (přístroje) pokud jsou vyžadovány

RCD proudový chránič

Obrázek 13 – Příklad instalace SPDA na straně zátěže (po směru toku energie)
od hlavního RCD v síti TT

Legenda

OCPD1  nadproudový ochranný přístroj (přístroje) na začátku instalace

SPD   ochrana (ochrany) před přepětím

OCPD2  nadproudový ochranný přístroj (přístroje) pokud jsou vyžadovány

 1. hlavní uzemňovací svorka

5a, 5b připojení přepěťových ochran k uzemnění, buď 5a a/nebo 5b (pokud je vyžadováno)

RCD proudový chránič

Obrázek 14– Příklad instalace SPD na straně zátěže (po směru toku energie) od RCD v síti TT

Legenda

 1. rozváděč LV
 2. transformátor HV/LV
 3. zařízení/instalace
 4. hlavní uzemňovací svorka
 5. mezilehlá uzemňovací svorka
 6. SPDA

OCPD1  nadproudový ochranný přístroj

Nahrávám...
Nahrávám...