dnes je 23.2.2024

Input:

Vzor č. 16 Protokol o vytyčení hranice pozemku

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.16
Vzor č. 16 Protokol o vytyčení hranice pozemku

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

KOMENTÁŘ:

Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje:

  • jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby (popř. adresu bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky) nebo název a adresu právnické osoby, která je vytyčovatelem,

  • údaje o objednateli vytyčení hranice pozemku,

  • název katastrálního území a obce, číslo záznamu podrobného měření změn, údaje o rozsahu vytyčení s uvedením parcelních čísel dotčených pozemků,

  • údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vytyčení a o způsobu vytyčení,

  • způsob označení lomových bodů vytyčované hranice,

  • údaje o vlastnících pozemků

Nahrávám...
Nahrávám...