dnes je 23.2.2024

Input:

Vzor č. 2 Žádost o vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.2
Vzor č. 2 Žádost o vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ

Katastrální pracoviště Kroměříž

Oskol 41/3183

767 01 KROMĚŘÍŽ

V Cetechovicích..............................

Věc: Žádost o vyhotovení výpisů z katastru nemovitostí

Žádám o vyhotovení 2 ověřených výpisů z katastru nemovitostí.

Bližší údaje:

 1. Obec: Cetechovice, katastrální území: Cetechovice

  List vlastnictví: 469

  Pro parcely katastru nemovitostí: ppč. 143/2, orná půda, výměra 0,0891 ha a pro parcely zjednodušené evidence, evidované v dokumentaci bývalého pozemkového katastru: ppč. 356/5, výměra 2,1689 ha a ppč. 356/7, výměra 0,0483 ha.

  Ve výpisu uveďte i údaje o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

 2. Obec: Kroměříž, katastrální území: Kroměříž

  List vlastnictví: 789

  Pro parcelu katastru nemovitostí: ppč. 428, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 0,0287 ha, s domem č. p. 142 Bilany.

Na uvedeném listu vlastnictví jsou zapsány i 3 bytové jednotky.

Výpisy potřebuji jako doklad pro zahájení stavebního řízení. Oba výpisy po jednom vyhotovení zašlete spolu s vyúčtováním na moji adresu.

S pozdravem

Nahrávám...
Nahrávám...