dnes je 4.10.2023

Input:

Vzor č. 20 Oznámení o ukončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.20
Vzor č. 20 Oznámení o ukončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov

U divadla 257, 356 01 Sokolov

     
Číslo jednací: Vaše č.j. Ze dne: Vyřizuje Dne: 25.5.2010
OD 15-2010- 321Eva Nová

Věc: Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov (dále jen "katastrální úřad“) Vám oznamuje, že v budově Obecního úřadu Kovářov, v období od 28.6.2010 do 21.7.2010, vždy v pracovních dnech, podle § 16 odst. 1 zákona 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Zetliny obce Kovářov.

28.6.2010 a 12.7.2010 od 9.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen "zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:

  1. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická práva ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).

  2. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku /§ 27 písm. g) katastrálního

Nahrávám...
Nahrávám...