dnes je 5.12.2022

Input:

Zajištění kvality dodávané pitné vody ve vodovodu

9.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo je zodpovědný za kvalitu dodávané pitné vody za odbočením do vodovodní přípojky?

 

Odpověď

Pitná voda dodávaná odběratelům musí podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody, stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví

Nahrávám...
Nahrávám...