dnes je 22.4.2024

Input:

Zastavěné území

27.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zastavěné území je územní část obce, která může vzniknout třemi různými postupy. Jeho vymezení hraje významnou roli nejen pro určování možnosti zastavění pozemků v obci, ale také pro urbanistickou regulaci území obce, resp. soustřeďování nové výstavby do její zastavěné části.

V případě, že má obec platný územní plán, je zastavěné území vymezováno současně s pořizováním územního plánu a společně jsou součástí jednoho dokumentu. Při každé aktualizaci územního plánu probíhá zároveň aktualizace zastavěného území. Další možnost, jak vymezit zastavěné území postupem podle stavebního zákona, je samostatný postup dle ust. § 59 a 60 stavebního zákona. I v tomto případě je zastavěné území vymezováno formou opatření obecné povahy, postup při jeho pořizování je však jednodušší než postup při pořizování územního plánu. Samostatným postupem však může být zastavěné území vymezeno pouze v obci, která nemá vydaný územní plán.

Věcný rozsah vymezeného zastavěného území, tzn. předpoklad výsledné podoby tohoto zastavěného území, je stejný jak v případě územního plánu, tak i u vymezení samostatným postupem. Hranici zastavěného území představuje čára vedená po hranicích parcel (ojediněle ji může představovat i spojnice bodů) a zahrnují se

Nahrávám...
Nahrávám...