dnes je 4.10.2023

Input:

Závazné stanovisko EIA

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.15
Závazné stanovisko EIA

Mgr. Martina Pavelková

Podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném od 1. 4. 2015, vydávají dotčené orgány na úseku posuzování vlivů na životní prostředí závazná stanoviska a nikoliv už "pouze" stanoviska, jak tomu bylo dříve. Toto závazné stanovisko je podkladem pro tzv. navazující řízení vedená podle stavebního zákona. Jako jedno z mála závazných stanovisek obecně má toto závazné stanovisko zákonem omezenou platnost na dobu 5 let. Tato doba může být na žádost žadatele prodloužena o dalších 5 let, a to opakovaně.

Právě novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb., účinná od 1. 4. 2015, která pro stanovisko orgánu EIA zavedla formu tzv. závazného stanoviska, zvedla také pojem "navazující řízení". V § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v současném znění je vyjmenován taxativní výčet řízení, která jsou ve vztahu k procesu posuzování vlivů považována za navazující. Konkrétně se jedná o:

 • územní řízení,

 • stavební řízení,

 • společné územní a stavební řízení,

 • opakované stavební řízení,

 • řízení o dodatečném povolení stavby,

 • řízení o povolení hornické činnosti,

 • řízení o stanovení dobývacího prostoru,

 • řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,

 • řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,

 • řízení o vydání integrovaného povolení,

 • řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,

 • řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,

 • řízení, v němž se

Nahrávám...
Nahrávám...