dnes je 1.12.2022

Input:

Zbraně a střelivo

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.2
Zbraně a střelivo

Požadavky na ukládání zbraní a střeliva vyplývají z § 58 zákona č. 119/2002 Sb., (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá následující povinnosti:

 • zbraně v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 ks nábojů se zabezpečují uložením do

  • uzamykatelné ocelové schránky;

  • uzamykatelné ocelové skříně;

  • zvláštního uzamčeného zařízení,

  pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem (NV č. 338/2002 Sb., v platném znění). Toto ustanovení se nevztahuje na přechovávané zbraně v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů (které je držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení).

 • více než 10 ks přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 ks nábojů se zabezpečuje

  • v uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem nebo

  • v uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

 • více než 20 ks přechovávaných zbraní nebo více než 20 000 ks střeliva zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

PODMÍNKY NV č. 338/2002 Sb.

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 199/2002 Sb. (zákon o zbraních), NV č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami prováděcí, v platném znění (změny NV č. 347/2003 Sb., č. 503/2005 Sb.), stanoví dále uvedené technické požadavky:

Uložení zbraní

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují

 • uzamykatelná ocelová schránka nebo skříň, splňující požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle ČSN EN 1143-1 +A1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle ČSN EN 1300 +A1 (165110): 2012;

 • zvláštní uzamčené zařízení, neoddělitelně ukotvené do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle ČSN EN 1300 +A1 (165110): 2012;

 • uzamykatelný skříňový trezor bezpečnostní třídy I podle ČSN EN 1143-1 +A1 ;

 • uzamčená místnost nebo samostatný objekt, splňující požadavky podle § 3 NV č. 338/2002 Sb.,

 • komorový trezor, splňující požadavky bezpečnostní třídy I podle ČSN EN 1143-1+A1 ;

 • výloha a skla výloh, které splňují podmínky podle § 4 NV č. 338/2002 Sb.;

 • sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.

Nahrávám...
Nahrávám...