dnes je 19.7.2024

Input:

Zdroje a bibliografie k ocelovým konstrukcím

16.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.11
Zdroje a bibliografie k ocelovým konstrukcím

Martin Šturma – Igor Lüftner

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 73 2604:2012 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

ČSN EN 1090-1+A1:2012 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí -

Nahrávám...
Nahrávám...