dnes je 24.2.2024

Input:

Změna ve zdanění plošných staveb od 1. 1. 2012

21.12.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou ZDN účinnou od 1. ledna 2012 je upraveno zdanění staveb bez svislé nosné konstrukce, to jsou např. různé druhy komunikací, chodníky, parkoviště, manipulační plochy aj., které jsou podle stavebního zákona stavbami.

Majitelé staveb obytných domů mívají ve vlastnictví (spoluvlastnictví) i jiné stavby související s provozem obytného domu. Tyto stavby jsou zpravidla příslušenstvím domu. (Příslušenství věci vymezuje občanský zákoník jako věc, která náleží vlastníku věci hlavní, v daném případě vlastníku obytného domu, a je jím určena k tomu, aby byla s hlavní věcí trvale užívána.)Mohou to být například domovní kotelny, garáže, parkoviště, přístupové komunikace, vodovodní a jiné přípojky nebo dokonce čistírny odpadních vod aj. Jak je to s jejich zdaněním?

Domovní kotelna

Domovní kotelna není z pohledu ZDN považována za stavbu rozvodů energií, které jsou vyňaty z předmětu daně ze staveb (§ 7 odst. 2 ZDN). Tvoří-li kotelna příslušenství k obytnému domu, zdaňuje se stejnou základní sazbou daně jako dům samotný (2 Kč/m2 zastavěné plochy), a to z výměry přesahující 16 m2 (§ 11 odst. 1 písm. a) ZDN). Jestliže by kotelna nesplňovala znaky příslušenství obytného domu (např. by z ní bylo dodáváno teplo i do jiných objektů), zdaňovala by se jako samostatná stavba (sazba 10 nebo 6 Kč/m2 zastavěné plochy v závislosti na tom, zda by sloužila pro podnikatelskou činnost nebo ne).

Někdy je kotelna umístěna přímo v obytném domě, v takovém případě není samostatným předmětem daně. Zdaňuje se jako součást domu (přičemž není považována za nebytový prostor) nebo společně s bytem či samostatným nebytovým prostorem, jsou-li v domě vymezeny podle ZOVB jako jednotky (kotelna není jednotkou ale společnou částí domu).

Garáž

U garáží vystavěných odděleně od obytných domů se použije základní sazba daně 8 Kč/1 m2zastavěné plochy (§ 11 odst. 1 písm. c) ZDN).

U podzemních garáží se daní ze staveb zdaňuje pouze nadzemní část stavby.

Garáž, která je součástí obytného domu a v domě nejsou vymezeny jednotky podle ZOVB, se zdaňuje společně s domem. Garáž, resp. místnost s vymezenými stáními pro parkování aut je nebytovým prostorem a slouží-li k podnikatelské činnosti, daň za obytný dům se zvýší o 2 Kč za každý 1m2 plochy garáže (§ 11 odst. 5 ZDN).

V domě, kde jsou vymezeny jednotky podle ZOVB, je garáž (místnost s garážovými stáními) zpravidla vymezena jako jednotka, pak jde z pohledu ZDN o samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž, který se zdaňuje stejně jako garáž vystavěná odděleně od obytného domu (sazba 8 Kč za 1 m2) s tím

Nahrávám...
Nahrávám...