dnes je 13.7.2024

Input:

Zrušení územního rozhodnutí jako důvod pro obnovu stavebního řízení, judikatura NSS

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V rozsudku ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. 1 As 296/2017, Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu a zrušil rozsudek krajského soudu, jež zamítl žalobu proti rozhodnutí MMR z roku 2013 potvrzujícím zamítnutí žádosti o obnovu stavebního řízení.

Důvodem obnovy měla být dle spolku skutečnost, že bylo zrušeno územní rozhodnutí pro procesní vady spočívající v nedostatečném doložení zajištění účasti veřejnosti v předcházejících procesech SEA a EIA dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V daném případě již nebylo s odkazem na § 94 odst. 5 stavebního zákona nové územní rozhodnutí vydáno.

Nejvyšší správní soud ve shodě se soudem krajským posoudil věc ve smyslu ust. § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu podle dvou kritérií, a to 1) formálního, tedy zda bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno; a 2) materiálního, tedy zda toto rozhodnutí může odůvodňovat jiné řešení otázky, která byla předmětem rozhodování. Co se prvního kritéria týče, dle soudního výkladu je územní rozhodnutí potřeba vnímat jako podkladové rozhodnutí pro stavební řízení. Rozdílný názor však Nejvyšší správní soud projevil ve vztahu k materiálnímu korektivu, tedy posouzení, zda může

Nahrávám...
Nahrávám...