dnes je 4.10.2023

Nejnovější

Partneři TDS (Stavbyvedoucí, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP)Garance

1.10.2023, Ing. Josef Ladra, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Ladra, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc. Stavbyvedoucí Kvalifikační požadavky Provádění stavby a její řízení patří k činnostem, jež mají pro společnost, ochranu jejích zájmů a pro její bezpečnost mimořádný význam. Proto také stavební zákon v páté části stavebního řádu v § 158 odst. 1 zákona č ...

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Počet veřejných zakázek zadaných stavařům letos roste, ale hodnota klesá

27.9.2023, Zdroj: CEEC Research

Počet veřejných zakázek zadaných stavařům letos roste, ale hodnota klesáZ pohledu objemu práce pro české stavebnictví hrají stále klíčovou roli veřejné zakázky. Veřejné zakázky ve stavebnictví tvořily 31,8 % z celkového objemu 303,6 miliard korun všech veřejných zakázek zadaných veřejnými zadavateli v první polovině letošního roku.…

Zástupce veřejnostiGarance

26.9.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současně platný stavební zákon, tedy zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu stavební zákon), v rámci úpravy procesu pořizování územně plánovací dokumentace, územního opatření o…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Výrobce plastových oken VPO Protivanov loni výrazně zvýšil zisk i tržby

25.9.2023, Zdroj: ČTK

polečnost VPO Protivanov, která v Protivanově na Prostějovsku vyrábí plastová okna a dveře, loni takřka čtyřnásobně zvýšila svůj čistý zisk na 22,4 milionu korun z 5,8 milionu korun v roce 2021. Tržby firmě vzrostly o čtvrtinu na 223 milionu korun z…

Jak mohou města reagovat na stále silnější a častější výkyvy srážek? Lze se inspirovat například houbami

25.9.2023, Zdroj: ČKAIT

Jak mohou města reagovat na stále silnější a častější výkyvy srážek? Lze se inspirovat například houbamiRychlá a účinná absorpce srážek a velmi efektivní hospodaření s vodou v případě sucha. Takto fungují houby, které jsou považovány za ukázkové příklady přizpůsobení se klimatickým změnám, k jejichž projevům patří stále delší období bez srážek, nebo naopak…

více článků
Nejčtenější

Rodinný dům versus stavba pro rodinnou rekreaciGarance

4.5.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci představují ve stavebně právních předpisech dvě samostatné kategorie budov. Obě z nich definuje prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dle příslušných ustanovení této vyhlášky je…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Podhledy sádrokartonovéGarance

2.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

U většiny běžných stropů jsou stavebně fyzikální parametry zajišťovány konstrukcí stropu a podlahy a podhledové systémy se používají ke snížení výšky místnosti nebo k ukrytí stropních instalačních vedení. SDK stropy ve spojení s izolací z…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Hromadné garáže - konstrukční řešeníGarance

11.10.2013, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné požadavky předpisů na hromadné garáže uvádíme v předchozích kapitolách. Zde se zaměříme především na jejich konstrukční provedení, které se navrhuje…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

23.10.2023, Praha, Martin Šturma

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a aktualizace.

Nový stavební zákon - je po novelách skutečně lepší?

31.10.2023, Praha, Ing. arch. Hana Krupníková

Zorientujte se ve změnách, které novelizovaný nový stavební zákon přináší!

Buďte tím nejlepším stavbyvedoucím

7.11.2023, On-line, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Co to v dnešním pojetí legislativy znamená, se dovíte na praktickém semináři, kterým vás provede zkušená poradkyně a auditorka v řízení kvality ve stavebnictví.

Stavebník - jeho odpovědnost a povinnosti

24.11.2023, On-line, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Poslechněte si základní informaci o postavení stavebníka ve fázi stavebního řádu a realizace stavby výstavbového procesu se současným porovnáním požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a požadavků stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Veřejné zakázky ve stavebnictví

6.12.2023, On-line, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek ve stavebnictví. Poradíme Vám, jak postupovat v zadávacím řízení a na co si dát pozor.

Stavební klub profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území - -
Vyhláška o územně analytických podkladech - -
Vyhláška o katastru nemovitostí 1.1.2023 -
Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání 15.10.2022 -
Nový stavební zákon 1.7.2022 1.1.2024
Katastrální zákon 1.9.2022 1.1.2025
Stavební zákon 1.7.2023 1.1.2024
Nahrávám...
Nahrávám...