dnes je 21.5.2024

Input:

Betonové garáže

7.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.5.1
Betonové garáže

Ing. Bohumír Číhal

Monolitické prefabrikované garáže jsou oblíbenou alternativou ke klasickým zděným garážím. Výroba ve stacionárním zařízení je efektivní a zaručuje standardní kvalitu. Osazení prefabrikovaných betonových garáží je snadné, rychlé a poměrně levné.

Tímto způsobem je možné vybudovat jak klasické individuálně stojící betonové garáže či dvojgaráže, garáže řadové i přistavěné k rodinným domům. Stěny je možné opatřit garážovými okny i dveřmi. Dodávají se i výrobky pro netypické použití, jako jsou např. betonové garáže zapuštěné do svahu nebo patrové garáže. Řadové garáže jsou oblíbené hlavně kvůli vysoké variabilitě. Z jednotlivých garážových boxů lze vytvořit plnohodnotné řadové garáže s možností individuálních úprav jednotlivých boxů. Lze je seskupovat v případě nerovnosti terénu i s výškovým odsazením. Více řadových garáží lze propojit průchodem a vytvořit např. dvojgaráž.

Z historického období rozvinutého socialismu pamatujeme jednotný typ těchto garáží (hrubě provedené betonové výrobky s plechovými vraty), odpovídající převažujícímu účelu využití pro provizorní objekty staveništních zařízení a odlehlé garážové dvory panelových sídlišť. V současnosti se radikálně změnil pohled na jejich využití, konstrukce se přizpůsobila účelu použití a široká síť výrobců je nucena svými nabídkami reagovat na technické i architektonické požadavky zákazníků.

V několika následujících ukázkách představíme různé přístupy výrobců ke konstrukci, provedení a montáži tohoto typu garáží.

Garáže společnosti Moderní Garáže

Prostorový monolit betonové garáže je vyrobený v jednom celku s podlahou. Výrobce dodává garáže, včetně jejich montáže, v různém stupni kompletace a provedení podle individuálních požadavků odběratele. Zpravidla včetně úpravy vnějších a vnitřních ploch (též s přípravou pro osazení sedlovou střechou), s garážovými vraty, popř. s bočními vchodovými dveřmi a okny i s kompletními elektrorozvody uvnitř garáže.

Montáž garáže

Betonové garáže se usazují na základové pásy. Kompletní objednanou garáž doveze výrobce na místo tahačem s podvalníkem a následně ji usadí na základové pásy příslušným jeřábem. Samotná montáž betonové garáže trvá do dvou hodin. Betonová garáž je následně plně funkční a připravena k použití.

Betonové dvojgaráže

Dvojgaráže s plochou střechou mohou být osazeny dvěma výklopnými či sekčními vraty. nebo vraty sekčními přes celou šíři dvojgaráže (cca do šířky 5 metrů). Betonové dvojgaráže se sedlovou či plochou střechou je možno uprostřed rozdělit příčkou nebo je nechat průchozí.

Obr. č. 1: Přistavená betonová garáž a zapuštěná dvojgaráž

Variantní vybavení

Variantní vybavení dodávaných betonových garáží:

 • hydroizolace střechy – zpravidla modifikované asfaltové pásy s nosnou vrstvou ze skelné rohože;

 • odvodnění střechy garáže vč. svodu – podle místních podmínek;

 • zpevněná podlaha s nájezdovým prahem;

 • impregnovaný sokl po obvodu vnitřních stěn betonové garáže;

 • vnější omítka se středně hrubou strukturou (možný výběr barvy);

 • interiér – omyvatelná vnitřní impregnace;

 • garážová vrata – výběr systému a ceny dle požadavků;

 • elektroinstalace (rozvod vč. jištění, 2x zásuvka 230V, světlo 230V);

 • překrytí venkovních vodorovných spár  fasádní lištou (u domu a spojů u řadových garáží);

 • překrytí styčné spáry v interiéru stropní, nástěnnou a podlahovou lištou.

Garáže Prefa Brno

Železobetonový prefabrikát garáže tvoří tři stěny a střecha. Tato koncepce je výhodná především pro přepravu a montáž rozměrného prvku v komplikovaném prostředí staveniště.

Obr. č. 2: Železobetonová garáž připravená k expedici

Nabídka výrobce sestává ze dvou typů – standardní a prodloužený, které lze stavět jako přízemní objekt s možností řazení do skupin.

Typ Vnější rozměry L/B/H [mm] Vnitřní rozměry L/B/H [mm] Hmotnost [kg]
standardní 5 550 / 3 340 / 2 327 5 300 / 3 000 / 2 000 7 880
prodloužený 6 300 / 3 340 / 2 327 6 050 / 3 000 / 2 000 8 200

Tab. č. 1: Základní parametry

Na garáž lze zhotovit sedlovou střechu. Montáž střechy se provádí na místě po usazení garáže. Do garáže lze ve výrobně, po dohodě s výrobcem, umístit okna a dveře (mezi žebra a spodní ztužující pás). Ve stěnách je možné též dodatečně vyříznout otvory, které nesmí přerušit žebro ani spodní ztužující rám. Otvor do plochy 0,75 m2 je možno provést bez statického posouzení, větší otvory je nutno konzultovat s výrobcem.

Samostatně stojící garáž je možno používat v VI. sněhové oblasti dle ČSN EN 1991-1-3.

Stupně kompletace

Výrobce dodává železobetonové garáže ve třech stupních kompletace:

 • základní – holá skořepina s osazenými zárubněmi a kováním pro připojení okapního žlabu;

 • střední – základní provedení + střecha, opatřena asfaltovou penetrací, izolační lepenkou a obvodovým oplechováním, vnitřní povrch garáže je natřen vápenolatexovým nátěrem;

 • kompletní – střední stupeň + fasádní omítka pohledových ploch.

Kompletní provedení je vhodné jako samostatně stojící objekt.

Garážová vrata

Garážová vrata jsou dodávána na objednání. Používají se vrata ocelová dvoukřídlá opatřená základním nátěrem, nebo vrata výklopná (s možností integrovaných dveří). Celá konstrukce je žárově zinkována. Vrata mohou být dodávána i s automatickým pohonem.

Průjezdný profil ocelových dvoukřídlých vrat je 3 × 2 m, výklopných vrat 2,64 × 1,9 m.

Osazení garáže

Garáž lze osadit na vybetonované základové pásy, provedené do nezámrzné hloubky nebo na prefabrikovanou základovou desku dodávanou spolu s garáží. Osazení pouze na patky je nepřípustné.

Obr. č. 3: Řez garáží uložené na prefabrikované desce

Obr. č. 4: Základové pásy a prefabrikovaná základová deska

Montáž

Dopravu garáže zajišťuje výrobce speciálně upraveným vozidlem, které slouží i k její montáži. Vlastní garáž se osazuje na předem připravený základ.

Obr. č. 5: Doprava a montáž speciálním vozidlem

Příjezd ke garáži je třeba před usazením náležitě zpevnit a urovnat. Pro osazení garáže přímo speciálním vozidlem je nezbytné, aby před místem osazení bylo min. 12 m volné zpevněné plochy v šířce min. 5 m s maximálním sklonem 10 %. Osazení bez speciálního vozidla je možno provést pomocí jeřábu s délkou lana min. 6 m.

Garáže Prefa Grygov

Prefabrikované garáže Prefy Grygov a.s. tvoří jednolitý železobetonový prostorový prefabrikát, zahrnující 3 stěny a strop, případně dvoukřídlá (ocelová nebo dřevěná) nebo výklopná vrata. V zadní stěně garáže je větrací mřížka.

Výrobce dodává dva typy garáží:

 • s plochou střechou se spádem 1 % směrem k vratům s atikou nebo bez atiky. Garáž může stát jako samostatný objekt, nebo v řadové zástavbě (typ G82 bez boční atiky);

 • s plochou střechou bez spádu. Garáž může stát jako samostatný objekt nebo v řadové zástavbě.

Obr. č. 6: Garáže Prefa Grygov typu G81 a G91

Technické parametry Typ garáže
G81 G82 G91
vnější délka [mm] 6 400 5 535
vnější šířka [mm] 3 280 3 140 3 340
vnější výška [mm] 2 300 – 2 370 2 250
vnitřní délka [mm] 5 800 5 210
vnitřní šířka [mm] 3 000 3 080
vnitřní výška [mm] 2 225 – 2 295 2 185
užitná plocha [m2] 17,40 16,05
Nahrávám...
Nahrávám...