dnes je 23.9.2023

Input:

Bibliografie

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.9
Bibliografie

Martin Šturma – Igor Lüftner

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 6: Revize

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1600 ed. 2/Z2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část

Nahrávám...
Nahrávám...