dnes je 19.6.2024

Input:

Komunikační rozvody v domě

8.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu platné legislativy je třeba rozlišovat postupy při řešení otázek spojených se stávajícími a novými rozvody. Za stávající jsou považovány ty, jež byly v domě umístěny před 1.5.2005, kdy nabyl účinnosti zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích: jejich vlastníkovi svědčí k jejich umístění věcné břemeno. Nové (tedy novější) rozvody řeší jen a pouze uvedený zákon.

 

Poměrně frekventovaným problémem v mnoha domech, ať již ve vlastnictví členů společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) či jiných osob, je existence stávajících komunikačních rozvodů v domě a zajištění přístupu poskytovatelů přístupu k nim, případně zájem takových poskytovatelů o vybudování rozvodů nových. V těchto a obdobných případech se lze poměrně často setkat především s nejasnou otázkou právních vztahů mezi SVJ, vystupujícím jménem spoluvlastníků společných částí domu a poskytovatelů zmíněných služeb. Pro lepší orientaci v této problematice může být praktické shrnout některé základní informace o právech a povinnostech takových účastníků právních vztahů.

Co se považuje za komunikační rozvody

Mezi komunikační rozvody lze ve smyslu příslušných právních předpisů (z nichž nejdůležitější v tomto směru je zejména zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) zařadit prakticky všechny nejčastěji se vyskytující rozvody, které jsou pod tímto termínem obvykle chápány, včetně telefonních rozvodů, rozvodů kabelové televize, rozvod datových sítí (internet) a podobně. Podstatné přitom je, že potřeba jejich umístění nemusí být vyvolána jen zájmem osob bydlících v domě (tedy např. vlastníků jednotek, kteří chtějí, aby jim byla zřízena telefonní linka), ale za určitých okolností i zájmem samotného poskytovatele služby, např. pokud je nezbytné, aby přes společné prostory domu či na něm umístil své rozvody, vysílač a podobně.

Stávající rozvody

Poměrně komplikované právní vztahy v této oblasti se obvykle týkají především stávajících rozvodů, tedy těch, které byly v domě umístěny v minulosti, především před 1.5.2005, kdy nabyl účinnosti stávající zákon o elektronických komunikacích. Je praktické vědět alespoň to, že právní titul k umístění takových rozvodů se bude obvykle řídit právními předpisy platnými v době, kdy byly rozvody v domě umístěny. Jakkoliv nelze bez zohlednění konkrétních specifik dané situace bez výhrad zobecňovat, je možné shrnout, že pokud byly rozvody v domě umístěny před uvedeným datem, je pravděpodobné, že jejich vlastníkovi

Nahrávám...
Nahrávám...